Đại hội thành công một cách thực sự cả về nội dung, hình thức, cách thức tổ chức, lề lối làm việc

Đại hội thành công một cách thực sự cả về nội dung, hình thức, cách thức tổ chức, lề lối làm việc

Ngày 1/2, ngay sau Phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch...

49 liên quan

Điều gì đã làm nên một nhiệm kỳ thành công với nhiều dấu ấn?

Điều gì đã làm nên một nhiệm kỳ thành công với nhiều dấu ấn?

''Văn kiện Đại hội đã nhấn mạnh vai trò của nhân dân, của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự nỗ lực của...

49 liên quan

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Xác định 3 đột phá chiến lược để phát triển đất nước

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Xác định 3 đột phá chiến lược để phát triển đất nước

Tại phiên bế mạc Đại hội XIII của Đảng sáng 1-2, đồng chí Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng,...

49 liên quan

Sức mạnh niềm tin

Sức mạnh niềm tin

Một trong những nội dung quan trọng nhất của mỗi kỳ Đại hội Đảng toàn quốc là bầu chọn được Ban Chấp hành...

49 liên quan

Bài 4: Hà Nội đổi mới từ 'cái gốc của công việc' (tiếp theo và hết)
Bài 4: Hà Nội đổi mới từ 'cái gốc của công việc' (tiếp theo và hết) - Ảnh 1
Bài 4: Hà Nội đổi mới từ 'cái gốc của công việc' (tiếp theo và hết) - Ảnh 2
Bài 4: Hà Nội đổi mới từ 'cái gốc của công việc' (tiếp theo và hết) - Ảnh 3

Bài 4: Hà Nội đổi mới từ 'cái gốc của công việc' (tiếp theo và hết)

Từ Đại hội XII của Đảng đến nay, chúng ta kiên trì thực hiện 3 đột phá chiến lược về cải cách thể chế, kết...

49 liên quan

Đại hội XIII của Đảng: Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển

Đại hội XIII của Đảng: Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ...

49 liên quan

Trung ương bàn những gì trong 15 hội nghị của khóa XII?

Trung ương bàn những gì trong 15 hội nghị của khóa XII?

Trong 15 hội nghị Trung ương của khóa XII, 7 hội nghị tập trung cụ thể hóa, đưa nghị quyết Đại hội XII vào...

49 liên quan

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII: Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII: Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước ta vừa thực hiện thắng lợi...

49 liên quan

Niềm tin mới, động lực mới!

Niềm tin mới, động lực mới!

Trong những ngày này, Thủ đô Hà Nội và cả nước đang tưng bừng, hân hoan chào đón sự kiện chính trị đặc biệt...

49 liên quan

Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh,...

49 liên quan

Chống tham nhũng - dấu ấn nhiệm kỳ Đại hội XII

Chống tham nhũng - dấu ấn nhiệm kỳ Đại hội XII

49 liên quan

Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh,...

49 liên quan

Những dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ Đại hội XII

Những dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ Đại hội XII

Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn,...

49 liên quan

Nhìn lại chặng đường 5 năm Nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng

Nhìn lại chặng đường 5 năm Nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng

Thành quả của Nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng hòa vào với thành quả của chặng đường 35 năm thực hiện công...

49 liên quan

Dấu ấn Nhiệm kỳ

Dấu ấn Nhiệm kỳ

49 liên quan

Dấu ấn trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng nhiệm kỳ Đại hội XII

Dấu ấn trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng nhiệm kỳ Đại hội XII

Trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng được lãnh đạo, chỉ đạo và...

49 liên quan

Đại hội Đảng XII: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Đại hội Đảng XII: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Nội dung đầu tiên của chủ đề Đại hội Đảng lần thứ XII được xác định là tăng cường xây dựng Đảng trong sạch,...

49 liên quan

Dấu ấn công tác cán bộ trong nhiệm kỳ XII của Đảng

Dấu ấn công tác cán bộ trong nhiệm kỳ XII của Đảng

Công tác cán bộ trong nhiệm kỳ XII có nhiều đổi mới, được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ và...

49 liên quan