Tất cả đại biểu và người phục vụ Đại hội XIII đều 2 lần âm tính với SARS-CoV-2

Tất cả đại biểu và người phục vụ Đại hội XIII đều 2 lần âm tính với SARS-CoV-2

Hơn 10.000 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 2 của các đại biểu tham dự Đại hội Đảng XIII và cán bộ, nhân viên...

36 liên quan

Hôm nay, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII họp phiên trù bị

Hôm nay, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII họp phiên trù bị

Hôm nay, 25/1, sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ...

36 liên quan

Hơn 10.000 mẫu xét nghiệm COVID-19 dự Đại hội Đảng XIII âm tính lần 2

Hơn 10.000 mẫu xét nghiệm COVID-19 dự Đại hội Đảng XIII âm tính lần 2

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến 20h ngày 24/1, hơn 10 nghìn mẫu xét nghiệm COVID-19 lần 2 của đại biểu,...

36 liên quan

Hơn 10.000 đại biểu và khối phục vụ Đại hội Đảng XIII âm tính với SARS-CoV-2

Hơn 10.000 đại biểu và khối phục vụ Đại hội Đảng XIII âm tính với SARS-CoV-2

Tính đến 20h ngày 24/1, hơn 10.000 mẫu xét nghiệm COVID-19 lần 2 của các đại biểu tham dự Đại hội Đảng và...

36 liên quan

Đại hội Đảng XIII: Sẵn sàng phương án cách ly nếu phát hiện đại biểu nghi mắc Covid-19

Đại hội Đảng XIII: Sẵn sàng phương án cách ly nếu phát hiện đại biểu nghi mắc Covid-19

Bộ Y tế cho biết hơn 10.000 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 1 đối với các đại biểu, khách mời... đều có kết...

36 liên quan

Công tác y tế cho Đại hội Đảng XIII được đặt ở mức độ cao nhất

Công tác y tế cho Đại hội Đảng XIII được đặt ở mức độ cao nhất

Với Đại hội Đảng lần thứ XIII, công tác y tế được đặt ở mức độ cao nhất so với các kỳ đại hội trước đây....

36 liên quan

500 cán bộ y tế được huy động phục vụ Đại hội Đảng

500 cán bộ y tế được huy động phục vụ Đại hội Đảng

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, đến nay ngành tế đã sẵn sàng các phương án y tế, đảm bảo Đại hội Đảng...

36 liên quan

Y tế phục vụ Đại hội Đảng đặt cảnh báo ở mức độ rất cao

Y tế phục vụ Đại hội Đảng đặt cảnh báo ở mức độ rất cao

Hơn 10.000 mẫu xét nghiệm COVID-19 của đại biểu, phóng viên và những người liên quan đến Đại hội Đảng XIII...

36 liên quan

Tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên tác nghiệp tại Đại hội XIII

Tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên tác nghiệp tại Đại hội XIII

36 liên quan

Tất cả người dự Đại hội Đảng XIII âm tính với COVID-19

Tất cả người dự Đại hội Đảng XIII âm tính với COVID-19

Bộ Y tế đã lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 lần 1 với những người tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII....

36 liên quan