Không lựa chọn người không đủ tiêu chuẩn để làm 'quân xanh, quân đỏ'

Không lựa chọn người không đủ tiêu chuẩn để làm 'quân xanh, quân đỏ'

Ông Ngô Sách Thực cho biết như vậy khi nói về việc lựa chọn ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

70 liên quan

Thái Nguyên: Giới thiệu 149 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021– 2026

Thái Nguyên: Giới thiệu 149 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021– 2026

Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất được tổ chức ngày 5/2, các đại biểu đã thống nhất giới thiệu 149...

70 liên quan

THỪA THIÊN HUẾ: HỘI NGHỊ HIỆP THƯƠNG CÔNG TÁC BẦU CỬ LẦN THỨ NHẤT

THỪA THIÊN HUẾ: HỘI NGHỊ HIỆP THƯƠNG CÔNG TÁC BẦU CỬ LẦN THỨ NHẤT

THỪA THIÊN HUẾ: HỘI NGHỊ HIỆP THƯƠNG CÔNG TÁC BẦU CỬ LẦN THỨ NHẤT

70 liên quan

Hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử

Hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử

Ngày 5/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về...

70 liên quan

Ủy ban MTTQ t ỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII

Ủy ban MTTQ t ỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII

Ngày 5-2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất nhằm thỏa...

70 liên quan

Quảng Trị: Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất

Quảng Trị: Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất

Ngày 5/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ...

70 liên quan

Quận Hai Bà Trưng: Hiệp thương lần thứ nhất về cơ cấu, số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND quận

Quận Hai Bà Trưng: Hiệp thương lần thứ nhất về cơ cấu, số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND quận

Tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất do Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng tổ chức chiều nay (5/2) để...

70 liên quan

Hà Nội: Hiệp thương lần thứ nhất về số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
Hà Nội: Hiệp thương lần thứ nhất về số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp - Ảnh 1
Hà Nội: Hiệp thương lần thứ nhất về số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp - Ảnh 2
Hà Nội: Hiệp thương lần thứ nhất về số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp - Ảnh 3

Hà Nội: Hiệp thương lần thứ nhất về số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Ngày 5/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu, thành...

70 liên quan

Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Sáng 5.2, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu,...

70 liên quan

Dự kiến giới thiệu 122 người ứng cử để bầu đại biểu HĐND tỉnh Sơn La

Dự kiến giới thiệu 122 người ứng cử để bầu đại biểu HĐND tỉnh Sơn La

HĐND tỉnh Sơn La, dự kiến giới thiệu 122 người để bầu 65 đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, giảm 7 người so với số...

70 liên quan

Ít nhất 55 người ứng cử đại biểu HĐND huyện Thạch Hà nhiệm kỳ 2021-2026

Ít nhất 55 người ứng cử đại biểu HĐND huyện Thạch Hà nhiệm kỳ 2021-2026

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất của Ủy ban MTTQ huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), các đại biểu thống nhất dự...

70 liên quan

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện Hậu Lộc khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện Hậu Lộc khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng 5-2-2021, Ủy ban MTTQ huyện Hậu Lộc đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng...

70 liên quan

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng 5/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu...

70 liên quan

Thừa Thiên - Huế: Kiến nghị chuyển cơ cấu ứng cử viên đại biểu Quốc hội

Thừa Thiên - Huế: Kiến nghị chuyển cơ cấu ứng cử viên đại biểu Quốc hội

Sáng ngày 5/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu...

70 liên quan

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất

Sáng 4-2, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQVN tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất nhằm thỏa...

70 liên quan

Cam Lâm: Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu HĐND huyện

Cam Lâm: Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu HĐND huyện

Sáng 4-2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cam Lâm tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thảo...

70 liên quan

Huyện Đất Đỏ hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện

Sáng 4/2, UBMTTQ Việt Nam huyện Đất Đỏ tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ Nhất để thỏa thuận về cơ cấu,...

70 liên quan

Quảng Ninh: Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất Bầu cử ĐBQH khóa XV

Quảng Ninh: Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất Bầu cử ĐBQH khóa XV

Ngày 4/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất nhằm thỏa thuận...

70 liên quan

Hà Tĩnh hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về bầu cử đại biểu HĐND các cấp khóa XVIII
Hà Tĩnh hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về bầu cử đại biểu HĐND các cấp khóa XVIII - Ảnh 1
Hà Tĩnh hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về bầu cử đại biểu HĐND các cấp khóa XVIII - Ảnh 2
Hà Tĩnh hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về bầu cử đại biểu HĐND các cấp khóa XVIII - Ảnh 3

Hà Tĩnh hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về bầu cử đại biểu HĐND các cấp khóa XVIII

Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất nhằm thống nhất cơ cấu, thành phần và...

70 liên quan

Giảm đại biểu khối hành pháp, tăng số lượng đại biểu chuyên trách

Giảm đại biểu khối hành pháp, tăng số lượng đại biểu chuyên trách

Ngày 4/2, tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, nhiều ý kiến đại biểu...

70 liên quan

Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất

Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất

Thực hiện Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, thực hiện Nghị quyết liên tịch số 09 ngày...

70 liên quan

Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất

Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất

Sáng 4-2, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất nhằm...

70 liên quan

Hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Ngày 4/2, Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu...

70 liên quan

Hiệp thương về cơ cấu, số lượng, thành phần ĐBQH khóa XV

Hiệp thương về cơ cấu, số lượng, thành phần ĐBQH khóa XV

Nhiệm kỳ 2021-2026, các cơ quan ở Trung ương đa số giảm số lượng ĐBQH, các cơ quan của Quốc hội tăng 19 ĐBQH.

70 liên quan

Cơ cấu Quốc hội khóa mới: Trung ương 207, địa phương có 293 đại biểu

Cơ cấu Quốc hội khóa mới: Trung ương 207, địa phương có 293 đại biểu

Theo cơ cấu ĐBQH khóa mới được hội nghị hiệp thương lần thứ nhất dự kiến, ĐBQH ở Trung ương là 207, chiếm...

70 liên quan

Chủ tịch Quốc hội: Lên phương án hiệp thương và bầu cử ở nơi bị cách ly

Chủ tịch Quốc hội: Lên phương án hiệp thương và bầu cử ở nơi bị cách ly

Sáng nay (4/2), Đoàn Chủ tịch UBTQ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất...

70 liên quan

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu ĐBQH khóa XV

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu ĐBQH khóa XV

70 liên quan

Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất nhằm thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất nhằm thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Thực hiện Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, thực hiện Nghị quyết liên tịch số 09 ngày...

70 liên quan

Hội nghị Hiệp thương lần thứ Nhất bầu cử ĐBQH khóa XV

Hội nghị Hiệp thương lần thứ Nhất bầu cử ĐBQH khóa XV

Hôm nay (4/2), Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về...

70 liên quan

Vạn Ninh: Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu HĐND huyện

Vạn Ninh: Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu HĐND huyện

Chiều 3-2, UBMTTQ Việt Nam huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất dự kiến về...

70 liên quan

Đảm bảo chặt chẽ quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử

Đảm bảo chặt chẽ quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử

Theo quy định của pháp luật, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Mặt trận trong việc tham gia công tác bầu cử...

70 liên quan

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba phải hoàn thành trước ngày 18-4-2021

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba phải hoàn thành trước ngày 18-4-2021

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất vào...

70 liên quan

Quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội

Quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam...

70 liên quan