Quân khu 4 có tân Phó Tư lệnh

Quân khu 4 có tân Phó Tư lệnh

Đại tá Lê Tất Thắng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tư lệnh Quân khu 4...

15 liên quan

Quân khu IV có tân Phó Tư lệnh

Quân khu IV có tân Phó Tư lệnh

Sáng 25-1, Bộ Tư lệnh Quân khu IV đã tổ chức chúc mừng Đại tá Lê Tất Thắng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu...

15 liên quan

Thủ tướng bổ nhiệm 2 phó tư lệnh quân khu

Thủ tướng bổ nhiệm 2 phó tư lệnh quân khu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành 2 quyết định bổ nhiệm Phó Tư lệnh Quân khu 4 và Phó Tư lệnh Quân...

15 liên quan

Thủ tướng bổ nhiệm 2 phó tư lệnh quân khu

Thủ tướng bổ nhiệm 2 phó tư lệnh quân khu

Thủ tướng bổ nhiệm đại tá Lê Tất Thắng giữ chức Phó tư lệnh Quân khu 4 và đại tá Đặng Văn Lẫm làm Phó tư...

15 liên quan

Bổ nhiệm hai đại tá làm Phó Tư lệnh Quân khu

Bổ nhiệm hai đại tá làm Phó Tư lệnh Quân khu

Hai Đại tá Lê Tất Thắng và Đặng Văn Lẫm vừa được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm chức vụ Phó Tư lệnh...

15 liên quan

Thủ tướng bổ nhiệm 2 Phó Tư lệnh Quân khu

Thủ tướng bổ nhiệm 2 Phó Tư lệnh Quân khu

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành 2 quyết định bổ nhiệm Phó Tư lệnh Quân Khu 4 và Phó Tư...

15 liên quan

Thủ tướng bổ nhiệm 2 Phó Tư lệnh

Thủ tướng bổ nhiệm 2 Phó Tư lệnh

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành 2 Quyết định bổ nhiệm Phó Tư lệnh Quân khu 4 và Phó Tư...

15 liên quan

Hai đại tá vừa được bổ nhiệm làm Phó Tư lệnh Quân khu

Hai đại tá vừa được bổ nhiệm làm Phó Tư lệnh Quân khu

Đại tá Lê Tất Thắng và Đại tá Đặng Văn Lẫm vừa được Thủ tướng bổ nhiệm chức vụ Phó Tư lệnh hai Quân Khu của...

15 liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm 2 Phó Tư lệnh Quân khu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm 2 Phó Tư lệnh Quân khu

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Đại tá Lê Tất Thắng giữ chức Phó Tư lệnh Quân Khu 4, Bộ Quốc phòng, Đại tá...

15 liên quan

Bộ Quốc phòng có 2 tân Phó Tư lệnh

Bộ Quốc phòng có 2 tân Phó Tư lệnh

Hai Phó Tham mưu trưởng Quân Khu 4 và Quân khu 7 vừa được bổ nhiệm làm Phó Tư lệnh các Quân khu.

15 liên quan

Thủ tướng bổ nhiệm 2 Phó Tư lệnh

Thủ tướng bổ nhiệm 2 Phó Tư lệnh

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành 2 Quyết định bổ nhiệm Phó Tư lệnh Quân Khu 4 và Phó Tư...

15 liên quan