Phát hiện những dấu tích dưới lòng đất giải mã kiến trúc Thành nhà Hồ

Phát hiện những dấu tích dưới lòng đất giải mã kiến trúc Thành nhà Hồ

Quá trình khai quật Thành nhà Hồ ở huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) các nhà khoa học đã tìm thấy dưới lòng đất...

13 liên quan

Nhiều phát hiện mới tại Di sản thế giới Thành nhà Hồ

Nhiều phát hiện mới tại Di sản thế giới Thành nhà Hồ

Ngày 24/1, Viện Khảo cổ học phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch tỉnh Thanh Hóa và Trung tâm Bảo...

13 liên quan

Nhiều di tích kiến trúc tại Thành nhà Hồ lần đầu lộ diện

Nhiều di tích kiến trúc tại Thành nhà Hồ lần đầu lộ diện

Các nhà khảo cổ học tìm thấy nhiều di vật, cứ liệu quan trọng tại Thành nhà Hồ qua 6 tháng khai quật. Các...

13 liên quan

Tìm thấy chính điện thành nhà Hồ

Tìm thấy chính điện thành nhà Hồ

Ngày 24/1, tại huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa), Trung tâm Bảo tồn di sản thành nhà Hồ và Viện Khảo cổ học đã...

13 liên quan

Khu vực khai quật khảo cổ học trong nội Thành nhà Hồ

Khu vực khai quật khảo cổ học trong nội Thành nhà Hồ

Ngày 24-1, tại huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, Trung tâm Bảo tồn di sản Thành nhà Hồ phối hợp với Viện Khảo...

13 liên quan

Nhiều phát hiện quan trọng từ việc khai quật khảo cổ di tích Thành Nhà Hồ

Nhiều phát hiện quan trọng từ việc khai quật khảo cổ di tích Thành Nhà Hồ

Kết quả khai quật khảo cổ tại Thành Nhà Hồ qua nhiều năm, đặc biệt là năm 2020, đã cho thấy sự nghiêm túc,...

13 liên quan