11 tháng thu về 2.031 tỷ đồng từ thoái vốn

11 tháng thu về 2.031 tỷ đồng từ thoái vốn

Lũy kế trong 11 tháng đầu năm 2020, cả nước đã thoái vốn được 979 tỷ đồng, thu về 2.031 tỷ đồng.

76 liên quan

Cổ phần hóa DNNN vẫn ì ạch, muốn đẩy nhanh nhưng cần thận trọng

Cổ phần hóa DNNN vẫn ì ạch, muốn đẩy nhanh nhưng cần thận trọng

Quá trình tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) tuy chậm về tiến độ, nhưng là một quá trình...

76 liên quan

Đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn

Đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn

Cơ sở pháp lý cho cổ phần hóa (CPH), thoái vốn về cơ bản đã hoàn thiện, kỳ vọng tiến độ thoái vốn, CPH sẽ...

76 liên quan

Giải pháp mới cho cổ phần hóa, thoái vốn

Thí điểm chuyển đổi một số doanh nghiệp nhà nước (DNNN) sang mô hình công ty cổ phần 100% vốn nhà nước, sau...

76 liên quan

Dự kiến thu vào ngân sách nhà nước 40.000 tỷ đồng từ cổ phần hóa, thoái vốn

Dự kiến thu vào ngân sách nhà nước 40.000 tỷ đồng từ cổ phần hóa, thoái vốn

Theo Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính), dự kiến thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nộp vào ngân sách nhà...

76 liên quan

Phát triển thị trường vốn mới 'kích hoạt' DNNN

Phát triển thị trường vốn mới 'kích hoạt' DNNN

Phát triển thị trường vốn sẽ góp phần thúc đẩy doanh nghiệp nhà nước (DNNN) sớm hoàn thành quy trình quản...

76 liên quan

Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn thu từ cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn thu từ cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Nghị định về quản lý, sử dụng nguồn thu từ...

76 liên quan

Thu 145 tỷ đồng từ cổ phần hóa, thoái vốn

Thu 145 tỷ đồng từ cổ phần hóa, thoái vốn

Trong 3 tháng đầu năm 2021, số thu từ cổ phần hóa (CPH), thoái vốn nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển...

76 liên quan

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: Nghị định mới ban hành, vẫn vướng!

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: Nghị định mới ban hành, vẫn vướng!

Mặc dù trong năm 2020 Chính phủ đã ban hành 2 Nghị định tháo gỡ khó khăn liên quan đến cổ phần hóa, thoái...

76 liên quan

Bộ Tài chính 'thúc' Hà Nội, TP.HCM khẩn trương cổ phần hóa, thoái vốn

Bộ Tài chính 'thúc' Hà Nội, TP.HCM khẩn trương cổ phần hóa, thoái vốn

Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cần khẩn trương triển khai thực hiện...

76 liên quan

Cổ phần hóa: Bao giờ thôi ì ạch?

Cổ phần hóa: Bao giờ thôi ì ạch?

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc nhưng tiến độ cổ phần hóa nhiều năm qua vẫn...

76 liên quan

Thu gần 2.100 tỷ đồng từ thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Thu gần 2.100 tỷ đồng từ thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Bộ Tài chính cho biết, trong tháng 1/2021, cả nước đã thoái được tổng giá trị 240 tỷ đồng vốn nhà nước tại...

76 liên quan

6 nhóm giải pháp để đẩy nhanh cổ phần hóa doanh nghiệp

6 nhóm giải pháp để đẩy nhanh cổ phần hóa doanh nghiệp

Nguyên nhân khiến công tác cổ phần hóa, thoái vốn bị chậm trong năm 2020 chủ yếu là do các doanh nghiệp có...

76 liên quan

Quá trình cổ phần hóa vẫn chậm, vì sao?

Quá trình cổ phần hóa vẫn chậm, vì sao?

Thời gian gần đây tiến trình cổ phần hóa vẫn rất chậm. Số doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa đạt rất...

76 liên quan

Thu từ cổ phần hóa, thoái vốn trong tháng 1/2021 đạt 83 tỷ đồng

Thu từ cổ phần hóa, thoái vốn trong tháng 1/2021 đạt 83 tỷ đồng

Theo báo cáo của Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính), trong tháng đầu của năm 2021, số thu từ cổ phần...

76 liên quan

6 nhóm giải pháp đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa

6 nhóm giải pháp đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa

Theo Bộ Tài chính, lũy kế giai đoạn 2016-2020, đã có 178 doanh nghiệp được cấp thẩm quyền phê duyệt phương...

76 liên quan

6 nhóm giải pháp đẩy nhanh cổ phần hóa, thoái vốn

6 nhóm giải pháp đẩy nhanh cổ phần hóa, thoái vốn

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn...

76 liên quan

Khẩn trương xây dựng kế hoạch thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Khẩn trương xây dựng kế hoạch thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Theo Danh mục DN có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020, DN do cơ quan đại diện chủ sở hữu...

76 liên quan

Tiếp tục thoái vốn nhà nước tại nhiều doanh nghiệp theo Quyết định 908

Tiếp tục thoái vốn nhà nước tại nhiều doanh nghiệp theo Quyết định 908

Theo danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 có 120 doanh nghiệp thực...

76 liên quan

Gia hạn thời gian thực hiện thoái vốn doanh nghiệp có vốn nhà nước

Gia hạn thời gian thực hiện thoái vốn doanh nghiệp có vốn nhà nước

Trước khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện...

76 liên quan

Tiếp tục thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo Quyết định số 908/QĐ-TTg

Tiếp tục thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo Quyết định số 908/QĐ-TTg

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện...

76 liên quan

Tiếp tục thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo yêu cầu của Chính phủ

Tiếp tục thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo yêu cầu của Chính phủ

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo các Bộ ngành, địa phương tiếp tục thực hiện Quyết định số...

76 liên quan

Tiếp tục thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo Quyết định 908/QĐ-TTg

Tiếp tục thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo Quyết định 908/QĐ-TTg

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch sắp xếp,...

76 liên quan

Yêu cầu đẩy nhanh thoái vốn tại nhiều doanh nghiệp Nhà nước

Yêu cầu đẩy nhanh thoái vốn tại nhiều doanh nghiệp Nhà nước

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch sắp xếp,...

76 liên quan

Khẩn trương xây dựng kế hoạch thoái vốn nhà nước tại DN giai đoạn 2021 - 2025

Khẩn trương xây dựng kế hoạch thoái vốn nhà nước tại DN giai đoạn 2021 - 2025

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu khẩn trương xây dựng kế hoạch sắp xếp, thoái vốn nhà nước tại doanh...

76 liên quan

Yêu cầu xây dựng kế hoạch thoái vốn nhà nước đến 2025

Yêu cầu xây dựng kế hoạch thoái vốn nhà nước đến 2025

Lũy kế từ năm 2016 – tháng 11/2020, đã thoái 25.749 tỷ đồng, thu về 173.103 tỷ đồng từ thoái vốn nhà nước...

76 liên quan

Tiếp tục thoái vốn nhà nước tại DN theo Quyết định 908/QĐ-TTg

Tiếp tục thoái vốn nhà nước tại DN theo Quyết định 908/QĐ-TTg

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo các Bộ ngành, địa phương tiếp tục thực hiện Quyết định số...

76 liên quan