Các thành viên Chính phủ vẫn tiếp tục làm hết sức mình

Các thành viên Chính phủ vẫn tiếp tục làm hết sức mình

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định mặc dù không còn là Ủy viên Trung ương,...

16 liên quan

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Không có 'chợ chiều', 'rã đám' trong Chính phủ

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Không có 'chợ chiều', 'rã đám' trong Chính phủ

Tinh thần là không có 'chợ chiều', không có tình trạng rã đám, không có chuyện lợi dụng 'xế chiều'. Dù...

16 liên quan

Không có 'chợ chiều, rã đám' đối với các thành viên cuối nhiệm kỳ

Không có 'chợ chiều, rã đám' đối với các thành viên cuối nhiệm kỳ

Theo Bộ Trưởng Mai Tiến Dũng: Tinh thần là không có 'chợ chiều', không có tình trạng rã đám, làm ngày nào...

16 liên quan

Không có 'rã đám, chợ chiều' trong Chính phủ

Không có 'rã đám, chợ chiều' trong Chính phủ

16 liên quan

Thành viên Chính phủ không còn là 'Ủy viên Trung ương' vẫn làm việc hết sức mình

Thành viên Chính phủ không còn là 'Ủy viên Trung ương' vẫn làm việc hết sức mình

Đó là khẳng định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng tại cuộc họp báo diễn ra ngày 2-2.

16 liên quan

Người phát ngôn Chính phủ: Không có chuyện lợi dụng 'xế chiều', tình trạng rã đám cuối nhiệm kỳ

Người phát ngôn Chính phủ: Không có chuyện lợi dụng 'xế chiều', tình trạng rã đám cuối nhiệm kỳ

Các đồng chí thành viên Chính phủ, mặc dù không còn là Ủy viên Trung ương, nhưng vẫn là thành viên của...

16 liên quan

'Không còn làm Ủy viên Trung ương vẫn phải làm hết trách nhiệm của mình'

'Không còn làm Ủy viên Trung ương vẫn phải làm hết trách nhiệm của mình'

Đây là khẳng định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tại cuộc Họp báo thường kỳ tháng 1/2021.

16 liên quan

Bộ trưởng không tái cử BCH Trung ương vẫn làm việc bình thường

Bộ trưởng không tái cử BCH Trung ương vẫn làm việc bình thường

Việc kiện toàn các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ thì lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ tính và Chính phủ vẫn làm...

16 liên quan

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Không có chuyện 'chợ chiều, rã đám' cuối nhiệm kỳ

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Không có chuyện 'chợ chiều, rã đám' cuối nhiệm kỳ

Nói về việc kiện toàn cơ quan Chính phủ sau ĐH XIII, ông Mai Tiến Dũng nhấn mạnh không có chuyện 'chợ...

16 liên quan

Kiện toàn Chính phủ khóa mới theo tinh thần 'không có chợ chiều, rã đám'

Kiện toàn Chính phủ khóa mới theo tinh thần 'không có chợ chiều, rã đám'

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng khẳng định: Việc kiện toàn Chính phủ khóa mới thực hiện theo tinh thần: 'Không có...

16 liên quan