Ra mắt sách hỏi - đáp về bầu cử

Ra mắt sách hỏi - đáp về bầu cử

Để phục vụ các tổ chức phụ trách bầu cử, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cử tri nghiên cứu, tìm hiểu và...

25 liên quan

Tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử

Tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử

Chỉ còn khoảng 3 tháng nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp...

25 liên quan

Đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Giám đốc Sở TT-TT Lê Hoàng Ngọc, Trưởng tiểu ban Truyền thông Ủy ban Bầu cử tỉnh cho biết, công tác tuyên...

25 liên quan

Thành lập các tổ chức phụ trách công tác bầu cử ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã

Thành lập các tổ chức phụ trách công tác bầu cử ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã

Theo kế hoạch tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 của Ủy...

25 liên quan

HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết quy định mức chi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND

HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết quy định mức chi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND

Chiều 6/2, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII tổ chức kỳ họp thứ 18 để xem xét, quyết định các nội...

25 liên quan

Lào Cai: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Lào Cai: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ngày 5/2, Ủy ban bầu cử tỉnh Lào Cai đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử đại biểu...

25 liên quan

Ủy ban bầu cử tỉnh họp triển khai một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền
Ủy ban bầu cử tỉnh họp triển khai một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền - Ảnh 1
Ủy ban bầu cử tỉnh họp triển khai một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền - Ảnh 2
Ủy ban bầu cử tỉnh họp triển khai một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền - Ảnh 3

Ủy ban bầu cử tỉnh họp triển khai một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền

Phát biểu tại cuộc họp Ủy ban bầu cử tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đề nghị các thành viên Ủy ban bầu cử...

25 liên quan

Huyện Long Điền triển khai nhiệm vụ của Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND

Chiều 4/2, ông Nguyễn Bá Hùng, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Long Điền chủ trì cuộc họp...

25 liên quan