4 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD trong nửa đầu tháng 2/2021

4 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD trong nửa đầu tháng 2/2021

Theo thông tin Tổng cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 2 kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 9,94 tỷ USD, tăng...

19 liên quan

Xuất nhập khẩu tăng trưởng tích cực, xuất siêu gần 3 tỷ USD

Xuất nhập khẩu tăng trưởng tích cực, xuất siêu gần 3 tỷ USD

Thông tin từ Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 2/2021, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 9,94 tỷ USD, tăng nhẹ...

19 liên quan

Xuất khẩu tiếp tục tăng mạnh, xuất siêu gần 3 tỷ USD

Xuất khẩu tiếp tục tăng mạnh, xuất siêu gần 3 tỷ USD

Xuất khẩu trong nửa đầu tháng 2 tiếp tục có đà tăng trưởng đáng ghi nhận giúp Việt Nam duy trì được con số...

19 liên quan

Xuất khẩu tiếp tục tăng mạnh, xuất siêu gần 3 tỷ USD

Xuất khẩu tiếp tục tăng mạnh, xuất siêu gần 3 tỷ USD

Xuất khẩu trong nửa đầu tháng 2 tiếp tục có đà tăng trưởng đáng ghi nhận giúp Việt Nam duy trì được con số...

19 liên quan

Xuất nhập khẩu tăng trưởng tích cực, Việt Nam xuất siêu gần 3 tỷ USD

Xuất nhập khẩu tăng trưởng tích cực, Việt Nam xuất siêu gần 3 tỷ USD

Theo thông tin Tổng cục Hải quan vừa công bố, nửa đầu tháng 2, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 9,94 tỷ USD,...

19 liên quan

Xuất siêu gần 3 tỷ USD

Xuất siêu gần 3 tỷ USD

Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/2, Việt Nam ghi nhận mức thặng dư thương mại đạt 2,76 tỷ USD. Trong đó,...

19 liên quan

Bức tranh xuất nhập khẩu năm 2020 nhiều mảng sáng

Bức tranh xuất nhập khẩu năm 2020 nhiều mảng sáng

Những năm qua, xuất nhập khẩu luôn giữ vững vị trí một trong ba 'cỗ xe tam mã' đưa kinh tế Việt Nam liên...

19 liên quan