Mỗi tập thể, cá nhân ở Hà Tĩnh thể hiện yêu nước bằng hành động

Mỗi tập thể, cá nhân ở Hà Tĩnh thể hiện yêu nước bằng hành động

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: 'Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những...

82 liên quan

Hòa Bình: Thi đua thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao

Hòa Bình: Thi đua thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao

Các phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn cần bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, bảo...

82 liên quan

Hà Tĩnh: Đẩy mạnh phong trào thi đua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng

Hà Tĩnh: Đẩy mạnh phong trào thi đua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính...

82 liên quan

Phát triển mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Phát triển mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, thực dân Pháp dã tâm dùng vũ lực hòng đặt lại ách thống trị trên đất nước...

82 liên quan

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa ban hành Chỉ thị số 04 - CT/TU về về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp...

82 liên quan

Hà Tĩnh: Triển khai phong trào thi đua thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025

Hà Tĩnh: Triển khai phong trào thi đua thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025

Để thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh...

82 liên quan

Phát động phong trào thi đua phòng, chống dịch COVID-19

Phát động phong trào thi đua phòng, chống dịch COVID-19

82 liên quan

Hà Tĩnh: Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

Hà Tĩnh: Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội...

82 liên quan

Trường Đại học Nguyễn Huệ (Bộ Quốc phòng): Đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng

Trường Đại học Nguyễn Huệ (Bộ Quốc phòng): Đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng

Hòa mình vào không khí thi đua của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong việc thực hiện thắng lợi các...

82 liên quan

Bắc Giang phát động phong trào thi đua 'Nụ cười công sở'

Bắc Giang phát động phong trào thi đua 'Nụ cười công sở'

Phong trào thi đua nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hình thành phong cách làm việc chuyên nghiệp của đội...

82 liên quan

Thành phố Ninh Bình đạt nhiều kết quả trong phong trào thi đua yêu nước

Thành phố Ninh Bình đạt nhiều kết quả trong phong trào thi đua yêu nước

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu phong trào thi đua yêu nước của thành phố Ninh Bình trong năm 2020...

82 liên quan

Hòa Bình: Thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Hòa Bình: Thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Hòa Bình không ngừng được đổi mới, triển khai...

82 liên quan

Phát động phong trào thi đua 'Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới'

Phát động phong trào thi đua 'Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới'

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua 'Toàn dân...

82 liên quan

Phấn đấu giai đoạn 2021-2025, Hà Nội thành lập mới 150.000 doanh nghiệp

Phấn đấu giai đoạn 2021-2025, Hà Nội thành lập mới 150.000 doanh nghiệp

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về tổ chức phong trào thi đua 'Doanh...

82 liên quan

Nha Trang: Phát động phong trào thi đua năm 2021

Nha Trang: Phát động phong trào thi đua năm 2021

UBND thành phố Nha Trang vừa tổ chức hội nghị phát động phong trào thi đua năm 2021.

82 liên quan

Khơi dậy lòng yêu nước từ phong trào thi đua

Khơi dậy lòng yêu nước từ phong trào thi đua

Năm 2020, TP Hồ Chí Minh đã trải qua một năm đầy khó khăn và thử thách do tác động của dịch Covid-19.

82 liên quan

Thi đua chung sức dựng xây quê hương

Thi đua chung sức dựng xây quê hương

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước được cấp ủy, chính quyền các cấp ở...

82 liên quan

Thành phố Hồ Chí Minh: Nhiều tấm gương, nghĩa cử cao đẹp

Thành phố Hồ Chí Minh: Nhiều tấm gương, nghĩa cử cao đẹp

Phong trào thi đua yêu nước tại thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận nhiều tấm gương, nghĩa cử cao đẹp trong...

82 liên quan

Phong trào thi đua của TP Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả tích cực

Phong trào thi đua của TP Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả tích cực

Sáng 14-4, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng...

82 liên quan

Sôi nổi phong trào thi đua yêu nước ở TP HCM

Sôi nổi phong trào thi đua yêu nước ở TP HCM

Phong trào thi đua yêu nước ở TP HCM không ngừng được đổi mới về nội dung và hình thức đã tạo được sức lan...

82 liên quan

Như Xuân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Như Xuân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước được huyện Như Xuân xác định là...

82 liên quan

Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang tổng kết phong trào thi đua và kỷ niệm ngày truyền thống Hợp tác xã Việt Nam
Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang tổng kết phong trào thi đua và kỷ niệm ngày truyền thống Hợp tác xã Việt Nam - Ảnh 1
Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang tổng kết phong trào thi đua và kỷ niệm ngày truyền thống Hợp tác xã Việt Nam - Ảnh 2
Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang tổng kết phong trào thi đua và kỷ niệm ngày truyền thống Hợp tác xã Việt Nam - Ảnh 3

Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang tổng kết phong trào thi đua và kỷ niệm ngày truyền thống Hợp tác xã Việt Nam

Chiều 9-4, Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua khen thưởng khối...

82 liên quan

Chú trọng triển khai các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động

Chú trọng triển khai các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động

Ngay từ những tháng đầu năm 2021, Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân đã triển khai mạnh mẽ các phong trào...

82 liên quan

Khơi dậy sức mạnh từ các phong trào thi đua yêu nước

Khơi dậy sức mạnh từ các phong trào thi đua yêu nước

Thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Chương Mỹ đã thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động...

82 liên quan

Vạn Ninh: Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021

Vạn Ninh: Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021

Sáng 17-3, UBND huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021.

82 liên quan

Hòa Bình đẩy mạnh phong trào thi đua, tạo bứt phá trong năm 2021

Hòa Bình đẩy mạnh phong trào thi đua, tạo bứt phá trong năm 2021

Những kết quả đạt được qua các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Hòa Bình năm vừa qua đã góp phần thực...

82 liên quan

Cam Ranh: Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021

Cam Ranh: Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021

UBND thành phố Cam Ranh vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2020 và phát động...

82 liên quan

Phát động các phong trào thi đua bám sát với tình hình thực tế

Phát động các phong trào thi đua bám sát với tình hình thực tế

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, các cấp Công đoàn...

82 liên quan

Yên Bái biểu dương khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân

Yên Bái biểu dương khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân

Ngày 6-3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả phong trào thi...

82 liên quan

Tạo sức lan tỏa mạnh mẽ

Năm 2020 là một năm Hà Nội và cả nước đối mặt với vô vàn khó khăn, thách thức. Nhưng trong hoàn cảnh ấy,...

82 liên quan

Cần Thơ: Gắn các phong trào thi đua với thực hiện Nghị quyết Đại hội

Cần Thơ: Gắn các phong trào thi đua với thực hiện Nghị quyết Đại hội

Năm 2021, thành phố Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, gắn với thực hiện Nghị quyết...

82 liên quan

Cam Lâm: Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 2021

Cam Lâm: Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 2021

UBND huyện Cam Lâm vừa ban hành Chỉ thị số 01 phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ...

82 liên quan