Phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp

Phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp

24 liên quan

Tạo chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Tạo chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Chương trình số 01-CTr/TU về 'Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống...

24 liên quan

Bắc Ninh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Ðảng

Bắc Ninh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Ðảng

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng và hiệu...

24 liên quan

Cụ thể hóa những nhiệm vụ trọng tâm, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Cụ thể hóa những nhiệm vụ trọng tâm, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Xác định việc triển khai, quán triệt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp Nghị quyết Đại hội là nhiệm vụ...

24 liên quan

Nam Định: Đẩy mạnh tuyên truyền, đưa nghị quyết đại hội các cấp vào cuộc sống

Nam Định: Đẩy mạnh tuyên truyền, đưa nghị quyết đại hội các cấp vào cuộc sống

Ngay sau thành công của đại hội Đảng các cấp, nhất là thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ...

24 liên quan

Cục Hải quan Thanh Hóa: Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng

Cục Hải quan Thanh Hóa: Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng

Năm 2020, Đảng bộ Cục Hải quan Thanh Hóa đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Cục nhiệm kỳ 2020 - 2025;...

24 liên quan

Phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở

Phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở

Đảng bộ tỉnh hiện có 20 đảng bộ cấp huyện và tương đương, 727 tổ chức cơ sở đảng, 5.045 chi bộ trực thuộc,...

24 liên quan

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nhìn từ Trường Chính trị tỉnh Bắc Ninh

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nhìn từ Trường Chính trị tỉnh Bắc Ninh

Trường Chính trị tỉnh Bắc Ninh từng có nhiều hạn chế, bất cập về cả chất lượng đào tạo, cơ sở vật chất và...

24 liên quan