Bất ngờ chương trình 'Livestream' Ngày Thơ Việt Nam

Bất ngờ chương trình 'Livestream' Ngày Thơ Việt Nam

Được tổ chức nhân dịp Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XVIII, buổi Livestream trò chuyện, đọc thơ do nhà thơ – nhà...

29 liên quan

Hội thơ thời Covid-19

Hội thơ thời Covid-19

Vì dịch bệnh, Ngày thơ Việt Nam không được tổ chức ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội). Nhiều người chia sẻ...

29 liên quan

Không tổ chức trực tuyến Ngày Thơ Việt Nam

Không tổ chức trực tuyến Ngày Thơ Việt Nam

2 năm liên tiếp, Ngày Thơ Việt Nam thường được tổ chức ở Văn Miếu – Quốc Tử Giám bị hoãn. Chủ tịch Hội Nhà...

29 liên quan

Dừng tổ chức Ngày Thơ Việt Nam năm 2021

Dừng tổ chức Ngày Thơ Việt Nam năm 2021

Theo thông tin từ Hội Nhà văn Việt Nam, để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ban Chấp hành Hội...

29 liên quan

Dừng tổ chức Ngày Thơ Việt Nam năm 2021 do dịch COVID-19

Dừng tổ chức Ngày Thơ Việt Nam năm 2021 do dịch COVID-19

Hội Nhà văn Việt Nam cho biết, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã quyết định dừng việc tổ chức Ngày Thơ...

29 liên quan

Dừng tổ chức Ngày Thơ Việt Nam năm 2021 trên toàn quốc

Dừng tổ chức Ngày Thơ Việt Nam năm 2021 trên toàn quốc

Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã quyết định dừng việc tổ chức Ngày Thơ Việt Nam năm 2021 trên toàn...

29 liên quan

Dừng tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVIII vì dịch Covid-19

Dừng tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVIII vì dịch Covid-19

Hội Nhà Văn Việt Nam quyết định dừng việc tổ chức sự kiện 'Ngày Thơ Việt Nam' năm 2021 trên toàn quốc do...

29 liên quan

Năm thứ hai Ngày Thơ Việt Nam phải lỗi hẹn vì dịch Covid-19

Năm thứ hai Ngày Thơ Việt Nam phải lỗi hẹn vì dịch Covid-19

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho biết, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã...

29 liên quan

Hoãn tổ chức Ngày thơ vì Covid-19

Hoãn tổ chức Ngày thơ vì Covid-19

Lần thứ hai Ngày thơ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám phải hoãn do tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp.

29 liên quan

Hoãn ngày Thơ Việt Nam tại Văn Miếu Quốc Tử Giám

Hoãn ngày Thơ Việt Nam tại Văn Miếu Quốc Tử Giám

Ngày Thơ Việt Nam năm 2021 sẽ hoãn trên toàn quốc do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

29 liên quan

Ngày Thơ Việt Nam hoãn lần thứ 2 liên tiếp vì dịch Covid-19

Ngày Thơ Việt Nam hoãn lần thứ 2 liên tiếp vì dịch Covid-19

Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã có công văn gửi Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Hội Văn học nghệ thuật các...

29 liên quan