Hàng hóa qua cảng biển Hải Phòng tăng mạnh hai con số

Hàng hóa qua cảng biển Hải Phòng tăng mạnh hai con số

Trong quý đầu tiên năm 2021, sản lượng hàng hóa qua khu vực cảng biển Hải Phòng ghi nhận mức tăng trưởng...

43 liên quan

Thủ tướng thị sát cụm cảng biển lớn nhất cả nước

Thủ tướng thị sát cụm cảng biển lớn nhất cả nước

43 liên quan

Cảng biển du lịch vẫn lu mờ

Cảng biển du lịch vẫn lu mờ

Đại diện Cục Hàng hải Việt Nam thông tin, giai đoạn 2015-2019, số lượng hành khách đường biển có mức tăng...

43 liên quan

Hàng hóa lưu thông qua cảng biển tăng so với cùng kỳ

Hàng hóa lưu thông qua cảng biển tăng so với cùng kỳ

Trong 2 tháng đầu năm 2021, tổng lượng hàng hóa lưu thông qua cảng biển Việt Nam tăng 11% so với cùng kỳ...

43 liên quan

Dự báo khách qua cảng biển vượt mốc 10 triệu lượt vào năm 2030

Dự báo khách qua cảng biển vượt mốc 10 triệu lượt vào năm 2030

Theo dự báo, lượng hành khách thông qua cảng biển Việt Nam sẽ đạt hơn 10 triệu lượt vào năm 2030 và hơn 15...

43 liên quan

Triển khai kế hoạch thu phí cảng biển tại TP.HCM

Triển khai kế hoạch thu phí cảng biển tại TP.HCM

Mức thu phí hạ tầng cảng biển ở TP.HCM thấp nhất là 15.000 đồng mỗi tấn và cao nhất 4,4 triệu đồng với...

43 liên quan

Hạ tầng kết nối cảng biển vùng Đông Nam bộ chưa được đầu tư đồng bộ

Theo Viện chiến lược và phát triển GT-VT (Bộ GT-VT), vùng Đông Nam bộ hiện nay là trung tâm cảng biển và...

43 liên quan

Hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam đạt kỷ lục

Hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam đạt kỷ lục

Theo thống kê, 2 tháng đầu năm 2021, dù ảnh hưởng của dịch COVID-19, song tổng sản lượng hàng hóa thông qua...

43 liên quan

Hàng xuất nhập khẩu qua cảng biển tăng trưởng tốt

Hàng xuất nhập khẩu qua cảng biển tăng trưởng tốt

Mặc dù tàu ngoại thông qua cảng biển Việt Nam giảm 6% so với cùng kỳ năm trước, nhưng sản lượng hàng hóa...

43 liên quan

Hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam đạt kỉ lục

Hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam đạt kỉ lục

43 liên quan

Hàng hóa qua cảng biển tháng 1 tăng cao kỷ lục

Hàng hóa qua cảng biển tháng 1 tăng cao kỷ lục

Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển trong tháng 1 tăng 17% so với cùng kỳ năm 2020.

43 liên quan

Hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam đạt kỷ lục

Hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam đạt kỷ lục

Cục Hàng hải Việt Nam (Bộ GTVT) chobiết, khối lượng hàng hóa container thông qua cảng trong tháng...

43 liên quan

Hàng hóa lưu thông qua cảng biển tăng so với cùng kỳ

Hàng hóa lưu thông qua cảng biển tăng so với cùng kỳ

Trong 2 tháng đầu năm 2021, tổng lượng hàng hóa lưu thông qua cảng biển Việt Nam tăng 11% so với cùng kỳ...

43 liên quan

Hàng hóa qua cảng biển tăng trưởng tốt trong tháng đầu năm

Hàng hóa qua cảng biển tăng trưởng tốt trong tháng đầu năm

Theo đại diện Cục Hàng hải Việt Nam, những khu vực cảng biển có sự tăng trưởng mạnh nhất là Hải Phòng (tăng...

43 liên quan