Đề nghị tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND TP Hà Nội

Đề nghị tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND TP Hà Nội

Chính phủ đề xuất tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 – 2026 lên 19...

16 liên quan

Số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND TP Hà Nội là 19 người

Số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND TP Hà Nội là 19 người

Sau khi thảo luận, quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ...

16 liên quan

Trình Quốc hội phương án bố trí 19 đại biểu hoạt động chuyên trách tại HĐND TP Hà Nội trong nhiệm kỳ 2021-2026

Trình Quốc hội phương án bố trí 19 đại biểu hoạt động chuyên trách tại HĐND TP Hà Nội trong nhiệm kỳ 2021-2026

Tại phiên họp thứ 53, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội phương án bố trí 19 đại biểu hoạt...

16 liên quan

Đại biểu HĐND chuyên trách của Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 là 19 người

Đại biểu HĐND chuyên trách của Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 là 19 người

Chiều 22/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét và thông qua đề xuất cho phép tăng số lượng đại biểu...

16 liên quan

UBTVQH thông qua 2 Nghị quyết về quy chế quản lý khoa học và số lượng đại biểu chuyên trách của HĐND Hà Nội

UBTVQH thông qua 2 Nghị quyết về quy chế quản lý khoa học và số lượng đại biểu chuyên trách của HĐND Hà Nội

Chiều 22/2, UBTVQH cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 887NQ/UBTVQH12 về việc...

16 liên quan

Hà Nội có thể thêm một phó chủ tịch HĐND

Hà Nội có thể thêm một phó chủ tịch HĐND

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội xem xét việc tăng 9 đại biểu chuyên trách HĐND cho Hà Nội,...

16 liên quan

Đề xuất tăng phụ cấp, tăng số lượng đại biểu chuyên trách ở Hà Nội

Đề xuất tăng phụ cấp, tăng số lượng đại biểu chuyên trách ở Hà Nội

Chiều 22/2, tại phiên họp thứ 53, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về quy định số lượng đại biểu hoạt...

16 liên quan

Đề nghị Quốc hội tăng đại biểu chuyên trách cho HĐND TP Hà Nội khóa mới

Đề nghị Quốc hội tăng đại biểu chuyên trách cho HĐND TP Hà Nội khóa mới

Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét bố trí HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 có 19 đại biểu hoạt động chuyên...

16 liên quan