Bộ ảnh đồng bào các dân tộc Hà Giang phòng, chống Covid-19, phát triển kinh tế bền vững

Bộ ảnh đồng bào các dân tộc Hà Giang phòng, chống Covid-19, phát triển kinh tế bền vững

Theo thông tin từ Bộ Y tế và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Bộ đã phối hợp với UNDP thực...

19 liên quan

Hình ảnh đồng bào dân tộc thiểu số phòng dịch Covid-19

Hình ảnh đồng bào dân tộc thiểu số phòng dịch Covid-19

Bộ Y tế và Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) vừa ra mắt bộ ảnh 'Đồng bào dân tộc Hà Giang vừa...

19 liên quan

Thông điệp phòng, chống Covid-19 qua bộ ảnh đẹp về con người và văn hóa Việt Nam

Thông điệp phòng, chống Covid-19 qua bộ ảnh đẹp về con người và văn hóa Việt Nam

Bộ ảnh 'Đồng bào dân tộc Hà Giang vừa phát triển kinh tế bền vững, vừa chống dịch hiệu quả' được thực hiện...

19 liên quan

Nét đẹp trong lao động giữa mùa dịch

Nét đẹp trong lao động giữa mùa dịch

Hình ảnh nhân viên trạm y tế thị trấn Yên Minh hướng dẫn bà con sát khuẩn đôi tay, hình ảnh người phụ nữ...

19 liên quan

Ra mắt bộ ảnh đồng bào dân tộc thiểu số phòng, chống dịch

Ra mắt bộ ảnh đồng bào dân tộc thiểu số phòng, chống dịch

19 liên quan

Yên Minh: Nét đẹp trong lao động kết hợp với phòng chống Covid-19

Yên Minh: Nét đẹp trong lao động kết hợp với phòng chống Covid-19

Bộ ảnh 'Đồng bào dân tộc Hà Giang vừa phát triển kinh tế bền vững, vừa chống dịch hiệu quả' nhằm kêu gọi...

19 liên quan

Yên Minh, Hà Giang: Nét đẹp trong lao động sản xuất kết hợp với các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả

Yên Minh, Hà Giang: Nét đẹp trong lao động sản xuất kết hợp với các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả

Hình ảnh, cô nhân viên trạm y tế thị trấn Yên Minh hướng dẫn bà con sát khuẩn đôi tay, hình ảnh người phụ...

19 liên quan

Xúc động bộ ảnh đồng bào Hà Giang mạnh mẽ, vững vàng chung sống an toàn với dịch Covid-19

Xúc động bộ ảnh đồng bào Hà Giang mạnh mẽ, vững vàng chung sống an toàn với dịch Covid-19

Bộ ảnh 'Đồng bào dân tộc Hà Giang vừa phát triển kinh tế bền vững, vừa chống dịch hiệu quả' cho thấy nét...

19 liên quan