Dự kiến cơ cấu đại biểu trúng cử Quốc hội khóa XV

Dự kiến cơ cấu đại biểu trúng cử Quốc hội khóa XV

Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 11/1 vừa qua, số Đại biểu là Ủy viên BCH TW Đảng khoảng...

25 liên quan

Dự kiến gần 100 Ủy viên Trung ương Đảng tham gia Quốc hội

Dự kiến gần 100 Ủy viên Trung ương Đảng tham gia Quốc hội

Theo Nghị quyết vừa được ban hành, có 95 Ủy viên Trung ương tham gia Quốc hội khóa XV. Trong khi đó, số đại...

25 liên quan

TP HCM là địa phương có số đại biểu Quốc hội khóa XV nhiều nhất

TP HCM là địa phương có số đại biểu Quốc hội khóa XV nhiều nhất

Dự kiến tổng số đại biểu Quốc hội khóa XV là 500 đại biểu, trong đó TP HCM là địa phương có số lượng đại...

25 liên quan

TP Hồ Chí Minh dự kiến có số ĐBQH khóa XV đông nhất

TP Hồ Chí Minh dự kiến có số ĐBQH khóa XV đông nhất

Trong số 500 Đại biểu Quốc hội của cả nước, TP Hồ Chí Minh - dự kiến có 30 đại biểu - sẽ là địa phương có...

25 liên quan

Dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu quốc hội khóa XV

Dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu quốc hội khóa XV

Theo Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 11 tháng 1 năm 2021 dự kiến...

25 liên quan

12-14 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng vào Quốc hội khóa XV

12-14 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng vào Quốc hội khóa XV

Theo dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV, sẽ có 12-14 đại biểu là Ủy viên Bộ...

25 liên quan

12-14 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng vào Quốc hội khóa XV

12-14 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng vào Quốc hội khóa XV

Theo dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV, sẽ có 12-14 đại biểu là Ủy viên Bộ...

25 liên quan

12-14 ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng tham gia Quốc hội khóa mới

12-14 ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng tham gia Quốc hội khóa mới

Theo dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV, có 95 đại biểu là ủy viên Trung ương,...

25 liên quan

Khai mạc phiên họp 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc phiên họp 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp về việc điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ...

25 liên quan

Dự kiến 12 - 14 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư vào Quốc hội khóa mới

Dự kiến 12 - 14 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư vào Quốc hội khóa mới

Dự kiến, Quốc hội khóa XV sẽ có 95 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (14%); trong đó có 12-14 Ủy...

25 liên quan