Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV dự kiến diễn ra trong 11 ngày

Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV dự kiến diễn ra trong 11 ngày

Dự kiến, Kỳ họp thứ 11 sẽ tiến hành họp phiên trù bị và khai mạc vào ngày 24-3-2021, bế mạc vào ngày...

15 liên quan

Quốc hội sẽ kiện toàn một số chức danh Nhà nước tại kỳ họp 11 cuối tháng 3

Quốc hội sẽ kiện toàn một số chức danh Nhà nước tại kỳ họp 11 cuối tháng 3

Sáng 23/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV với thời gian làm việc...

15 liên quan

Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV: Sẽ kiện toàn một số chức danh trong bộ máy Nhà nước

Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV: Sẽ kiện toàn một số chức danh trong bộ máy Nhà nước

Cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 11 Quốc hội Khóa XIV, đa số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán...

15 liên quan

Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV dự kiến diễn ra trong vòng 11 ngày

Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV dự kiến diễn ra trong vòng 11 ngày

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc thông tin, Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV dự kiến sẽ diễn ra trong...

15 liên quan

Quốc hội sẽ kiện toàn một số chức danh trong bộ máy Nhà nước tại Kỳ họp thứ 11

Quốc hội sẽ kiện toàn một số chức danh trong bộ máy Nhà nước tại Kỳ họp thứ 11

Tại kỳ họp cuối cùng của khóa XIV dự kiến khai mạc vào ngày 24-3, Quốc hội sẽ kiện toàn một số chức danh...

15 liên quan

Quốc hội kiện toàn một số chức danh lãnh đạo Nhà nước vào kỳ họp cuối tháng 3

Quốc hội kiện toàn một số chức danh lãnh đạo Nhà nước vào kỳ họp cuối tháng 3

Tại kỳ họp thứ 11 của khóa XIV, Quốc hội sẽ kiện toàn một số chức danh trong bộ máy Nhà nước, nhiệm kỳ...

15 liên quan

Quốc hội kiện toàn một số chức danh Nhà nước tại Kỳ họp cuối tháng 3

Quốc hội kiện toàn một số chức danh Nhà nước tại Kỳ họp cuối tháng 3

Tại kỳ họp cuối cùng của khóa XIV, Quốc hội sẽ kiện toàn một số chức danh trong bộ máy Nhà nước, nhiệm kỳ...

15 liên quan