30% người lao động hài lòng với chế độ phúc lợi

30% người lao động hài lòng với chế độ phúc lợi

Navigos Group vừa công bố báo cáo về 'Thị trường nhân sự 2021: Cơ hội việc làm - Thách thức trong tuyển...

25 liên quan

30% người lao động hài lòng với chế độ phúc lợi

30% người lao động hài lòng với chế độ phúc lợi

Navigos Group vừa công bố báo cáo về Thị trường nhân sự 2021: Cơ hội việc làm - Thách thức trong tuyển dụng...

25 liên quan

Navigos: Nhân sự cấp cao bị giảm lương nhiều nhất vì Covid-19

Navigos: Nhân sự cấp cao bị giảm lương nhiều nhất vì Covid-19

Báo cáo mới nhất về thị trường việc làm 2021 của Navigos Group cho biết nhân sự cấp cao là nhóm có mức...

25 liên quan

Nhân sự cấp cao là nhóm bị giảm lương nhiều nhất bởi Covid-19

Nhân sự cấp cao là nhóm bị giảm lương nhiều nhất bởi Covid-19

Nhóm ứng viên cấp cao như: Ban điều hành, Tổng Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc là nhóm chịu ảnh hưởng nhiều nhất...

25 liên quan

Thị trường nhân sự 2021: 50% lạc quan về tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Thị trường nhân sự 2021: 50% lạc quan về tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Mặc dù khảo sát về thị trường nhân sự năm 2021 được thực hiện trong bối cảnh COVID-19 nhưng có đến hơn 50%...

25 liên quan

Tháng lương thứ 13 đang là phúc lợi lớn nhất của người lao động

Tháng lương thứ 13 đang là phúc lợi lớn nhất của người lao động

74% ứng viên tham gia khảo sát cho biết, lương, thưởng và chế độ đãi ngộ là yếu tố quan trọng hàng đầu khi...

25 liên quan

Chỉ 30% người lao động hài lòng với chế độ phúc lợi

Chỉ 30% người lao động hài lòng với chế độ phúc lợi

Theo báo cáo về 'Thị trường Nhân sự 2021: Cơ hội việc làm – Thách thức trong tuyển dụng và Mức lương hiện...

25 liên quan