Đề xuất Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030

Đề xuất Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Đề án Quy hoạch phát triển điện lực quốc...

28 liên quan

Bộ Công thương đề xuất điều chỉnh giá điện theo quý

Đó là một trong những nội dung trong dự thảo Đề án Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ...

28 liên quan

Việt Nam cần hơn 128 tỷ USD cho phát triển điện lực

Việt Nam cần hơn 128 tỷ USD cho phát triển điện lực

Với dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam giai đoạn 2021-2030 đạt bình quân 6,6%/ năm, tổng vốn đầu tư phát...

28 liên quan

Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia

Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia

28 liên quan

Ðịnh hướng ngành điện

Ngày 18-3-2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 428/QÐ-TTg phê duyệt Ðiều chỉnh Quy hoạch...

28 liên quan

Đề xuất điều chỉnh giá điện theo quý

Đề xuất điều chỉnh giá điện theo quý

Bộ Công thương vừa tiến hành lấy ý kiến góp ý Dự thảo Đề án Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ...

28 liên quan

Bình Thuận kiến nghị đưa vào quy hoạch các dự án điện

Bình Thuận kiến nghị đưa vào quy hoạch các dự án điện

28 liên quan

Đề xuất điều chỉnh giá điện theo quý, giá bậc thang 2 thành phần

Đề xuất điều chỉnh giá điện theo quý, giá bậc thang 2 thành phần

Dự thảo Quy hoạch điện VIII đề xuất xem xét điều chỉnh giá điện theo quý và xây dựng giá bậc thang 2 thành...

28 liên quan

Miền Bắc sẽ có cơ chế riêng về giá mua điện mặt trời?

Miền Bắc sẽ có cơ chế riêng về giá mua điện mặt trời?

Dự thảo Quy hoạch điện VIII cho biết, sẽ xem xét cơ chế riêng để khuyến khích đầu tư nguồn điện mặt trời và...

28 liên quan

Góp ý Dự thảo Đề án Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2045

Góp ý Dự thảo Đề án Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2045

Ngày 22/2, Bộ Công Thương tiếp tục có Văn bản số 828/BCT-ĐL xin ý kiến các Bộ ngành liên quan đối với Dự...

28 liên quan