Lao động hết hạn hợp đồng có thể ở lại Hàn Quốc làm việc đến năm 2022

Lao động hết hạn hợp đồng có thể ở lại Hàn Quốc làm việc đến năm 2022

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho biết, phía Hàn Quốc thông báo...

13 liên quan

Hàn Quốc cho phép lao động Việt hết hạn hợp đồng ở lại

Hàn Quốc cho phép lao động Việt hết hạn hợp đồng ở lại

Nhằm giải quyết tình trạng thiếu nhân lực làm việc thời vụ, Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc vừa thông báo...

13 liên quan

Hàn Quốc cho phép lao động Việt hết hạn hợp đồng ở lại đến năm 2022

Hàn Quốc cho phép lao động Việt hết hạn hợp đồng ở lại đến năm 2022

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, nhằm giải quyết tình trạng thiếu nhân lực làm việc...

13 liên quan

Hàn Quốc cho phép lao động visa E-9 hết hợp đồng được làm việc thời vụ

Hàn Quốc cho phép lao động visa E-9 hết hợp đồng được làm việc thời vụ

Lao động visa E-9 đã hết hạn hợp đồng làm việc 3 năm hoặc 4 năm 10 tháng, chưa mua được vé máy bay về nước...

13 liên quan

Hàn Quốc cho phép lao động Việt hết hạn hợp đồng ở lại đến năm 2022

Hàn Quốc cho phép lao động Việt hết hạn hợp đồng ở lại đến năm 2022

Nhằm giải quyết tình trạng thiếu nhân lực làm việc thời vụ, Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc vừa thông báo...

13 liên quan

Hàn Quốc cho phép lao động hết hạn hợp đồng làm việc thời vụ

Hàn Quốc cho phép lao động hết hạn hợp đồng làm việc thời vụ

Hàn Quốc đã tiếp tục cho phép người lao động nước ngoài làm việc theo Chương trình EPS hết hạn hợp đồng...

13 liên quan