Đình chỉ công tác Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP. Hà Nội

Đình chỉ công tác Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP. Hà Nội

Ngày 22/2, Ban Giám đốc Công an TP. Hà Nội ra quyết định đình chỉ công tác đối với Đại tá Phùng Anh Lê,...

31 liên quan

Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội vừa bị đình chỉ công tác là ai?

Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội vừa bị đình chỉ công tác là ai?

Đại tá Phùng Anh Lê, Trưởng Phòng cảnh sát kinh tế Công an TP. Hà Nội, bị đình chỉ công tác để điều tra,...

31 liên quan

Đình chỉ Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Hà Nội

Đình chỉ Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Hà Nội

Đại tá Phùng Anh Lê bị đình chỉ công tác để cơ quan chức năng làm rõ một số dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư...

31 liên quan

Đình chỉ công tác Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội

Đình chỉ công tác Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội

Ngày 22-2, nguồn tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan này đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với...

31 liên quan

Vì sao Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội bị đình chỉ công tác?

Vì sao Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội bị đình chỉ công tác?

Đại tá Phùng Anh Lê bị đình chỉ chức vụ để nhà chức trách điều tra một số dấu hiệu liên quan đến hoạt động...

31 liên quan

Nguyên nhân Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội bị đình chỉ công tác

Nguyên nhân Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội bị đình chỉ công tác

Công an Hà Nội đã ra quyết định đình chỉ công tác với Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội.

31 liên quan

Vì sao Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội bị đình chỉ công tác?

Vì sao Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội bị đình chỉ công tác?

Ngày 22/2, Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với Đại tá Phùng Anh Lê, Trưởng phòng...

31 liên quan

Đình chỉ công tác Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội

Đình chỉ công tác Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội

Ông Phùng Anh Lê Đại tá, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đã bị...

31 liên quan

Đình chỉ công tác trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế công an Hà Nội

Đình chỉ công tác trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế công an Hà Nội

Đại tá Lê bị đình chỉ công tác để cơ quan chức năng làm rõ một số dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp.

31 liên quan

Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Hà Nội) bị đình chỉ công tác

Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Hà Nội) bị đình chỉ công tác

Ông Phùng Anh Lê, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội đã bị đình chỉ công tác để phục vụ quá...

31 liên quan

Đình chỉ công tác với Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Hà Nội

Đình chỉ công tác với Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Hà Nội

Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội - Đại tá Phùng Anh Lê đã bị đình chỉ công tác để cơ quan...

31 liên quan

Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Hà Nội bị đình chỉ công tác

Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Hà Nội bị đình chỉ công tác

Để điều tra, làm rõ một số dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định đình chỉ...

31 liên quan

Trưởng Phòng cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội bị đình chỉ công tác

Trưởng Phòng cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội bị đình chỉ công tác

Đại tá Phùng Anh Lê - Trưởng Phòng cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội - bị đình chỉ công tác để cơ quan...

31 liên quan

Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội bị đình chỉ công tác

Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội bị đình chỉ công tác

Đại tá Phùng Anh Lê bị đình chỉ công tác để cơ quan điều tra xác minh, làm rõ dấu hiệu xâm phạm hoạt động...

31 liên quan

Đình chỉ công tác Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hà Nội để điều tra

Đình chỉ công tác Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hà Nội để điều tra

Đại tá Phùng Anh Lê, Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội bị đình chỉ công tác phục vụ mục đích...

31 liên quan

Đình chỉ công tác Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Hà Nội

Đình chỉ công tác Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Hà Nội

Đại tá Phùng Anh Lê, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Hà Nội, bị đình chỉ công tác để điều tra một số...

31 liên quan

Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra

Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra

Theo nguồn tin của Tiền Phong, Đại tá Phùng Anh Lê, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng,...

31 liên quan

Đình chỉ công tác trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Hà Nội

Đình chỉ công tác trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Hà Nội

Đại tá Phùng Anh Lê, Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hà Nội bị đình chỉ công tác để phục vụ điều...

31 liên quan