HIỂU ĐÚNG VỀ NGUYÊN TẮC DÂN CHỦ TRONG BẦU CỬ

HIỂU ĐÚNG VỀ NGUYÊN TẮC DÂN CHỦ TRONG BẦU CỬ

Trải qua 14 cuộc tổng tuyển cử, các nguyên tắc bầu cử của nước ta đã được kế thừa, phát huy và hoàn thiện,...

45 liên quan

Người bị tạm giữ, tạm giam không bị tước quyền bầu cử

Bạn đọc hỏi: Người đang bị tạm giữ, tạm giam có được bầu cử Quốc hội và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp?...

45 liên quan

Thực hiện quyền bầu cử để bầu chọn người ưu tú làm đại biểu của Nhân dân

Thực hiện quyền bầu cử để bầu chọn người ưu tú làm đại biểu của Nhân dân

45 liên quan

Sinh viên có quyền bầu cử tại nơi đang theo học?

Sinh viên có quyền bầu cử tại nơi đang theo học?

Sinh viên Phạm Công Minh có hộ khẩu thường trú tại Thái Bình, nhưng đang học đại học tại TPHCM và chưa làm...

45 liên quan

Quyền bầu cử của các cử tri có khác nhau không?

Quyền bầu cử của các cử tri có khác nhau không?

Tùy thuộc thời gian cư trú hoặc quan hệ gắn bó với địa phương nơi đăng ký tham gia bầu cử mà Luật Bầu cử...

45 liên quan

Bình Xuyên lập danh dách cử tri, bảo đảm quyền bầu cử của công dân

Bình Xuyên lập danh dách cử tri, bảo đảm quyền bầu cử của công dân

Dân số thường xuyên biến động, việc đăng ký thường trú, tạm trú chưa được người dân chú trọng khiến công...

45 liên quan

Những bước tiến về quyền bầu cử của phụ nữ

Những bước tiến về quyền bầu cử của phụ nữ

Từ cuối những năm 1800, phụ nữ đã đấu tranh cho sự bình đẳng trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế trên...

45 liên quan

Thế nào là nguyên tắc phổ thông trong bầu cử?

Thế nào là nguyên tắc phổ thông trong bầu cử?

Nguyên tắc bầu cử phổ thông là một trong những nguyên tắc cơ bản của chế độ bầu cử. Theo nguyên tắc này,...

45 liên quan

Tuyên truyền đến cử tri trẻ lần đầu tham gia bầu cử

Tuyên truyền đến cử tri trẻ lần đầu tham gia bầu cử

45 liên quan

Tại sao nói bầu cử là quyền và nghĩa vụ của công dân?

Tại sao nói bầu cử là quyền và nghĩa vụ của công dân?

Bạn đọc Võ Đoàn Quế Anh (phố Ngụy Như Kon Tum, Hà Nội) hỏi: Tại sao nói, bầu cử là quyền và nghĩa vụ của...

45 liên quan

Quyền bầu cử và ứng cử?

Quyền bầu cử và ứng cử?

Bạn đọc Nguyễn Thị Duyên (Xa La, Hà Đông) hỏi: Quyền bầu cử là gì? Quyền ứng cử là gì? Tuổi bầu cử và ứng...

45 liên quan

Những người nào được gọi là cử tri?

Những người nào được gọi là cử tri?

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - là người có quốc tịch...

45 liên quan

Các nguyên tắc cơ bản của bầu cử ở Việt Nam hiện nay

Các nguyên tắc cơ bản của bầu cử ở Việt Nam hiện nay

Với tư cách một thiết chế bảo đảm dân chủ, bầu cử có những nguyên tắc chung nhất, mà bất cứ hoạt động bầu...

45 liên quan

Bài 2: Bầu cử là quyền và nghĩa vụ của cử tri

Bài 2: Bầu cử là quyền và nghĩa vụ của cử tri

Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp vừa là quyền lợi, vừa là nghĩa...

45 liên quan

Những quy định về bầu cử

Những quy định về bầu cử

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được ấn định là Chủ...

45 liên quan

Những trường hợp nào cử tri chỉ được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh?

Quyền bầu cử của các cử tri có giống nhau hay không?

45 liên quan

Người bị tạm giam, án treo có quyền bầu cử?

Người bị tạm giam, án treo có quyền bầu cử?

Nguyễn Văn Quang (TP HCM) hỏi: Theo quy định của pháp luật, người bị tạm giam, người đang chấp hành hình...

45 liên quan

Quyền bầu cử là gì? Quyền ứng cử là gì? Tại sao nói bầu cử là quyền và nghĩa vụ của công dân?

Quyền bầu cử là gì? Quyền ứng cử là gì? Tại sao nói bầu cử là quyền và nghĩa vụ của công dân?

Hỏi: Quyền bầu cử là gì? Quyền ứng cử là gì?

45 liên quan

Người đang chấp hành hình phạt tù không được ứng cử đại biểu Quốc hội

Người đang chấp hành hình phạt tù không được ứng cử đại biểu Quốc hội

Bạn đọc hỏi: Xin luật sư cho biết, độ tuổi có quyền bầu cử của công dân là bao nhiêu? Những trường hợp nào...

45 liên quan

Quyền bầu cử của người tự nguyện xin vào cai nghiện, chữa trị tại cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện được thực hiện như thế nào?

Quyền bầu cử của người tự nguyện xin vào cai nghiện, chữa trị tại cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện được thực hiện như thế nào?

Câu hỏi: Quyền bầu cử của người tự nguyện xin vào cai nghiện, chữa trị tại cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở...

45 liên quan

Những người nào được gọi là cử tri?

Những người nào được gọi là cử tri?

Câu hỏi: Những người nào được gọi là cử tri?

45 liên quan

Người bị kết án tù treo có quyền bầu cử không?

Người bị kết án tù treo có quyền bầu cử không?

Trường hợp người bị kết án tù treo, nhưng trong bản án không ghi tước quyền bầu cử thì vẫn được quyền bỏ...

45 liên quan

Quyền bầu cử, quyền ứng cử

Quyền bầu cử, quyền ứng cử

Hỏi: Quyền bầu cử là gì? Quyền ứng cử là gì? Tại sao nói bầu cử là quyền và nghĩa vụ của công dân? Việc bầu...

45 liên quan

Người đang chấp hành án treo nếu không bị tước quyền bầu cử thì vẫn có quyền bầu cử

Người đang chấp hành án treo nếu không bị tước quyền bầu cử thì vẫn có quyền bầu cử

Công dân đủ 18 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự, bị Tòa án kết án phạt tù nhưng được hưởng án...

45 liên quan

Thế nào là bầu cử dân chủ, đúng pháp luật?

Thế nào là bầu cử dân chủ, đúng pháp luật?

Câu hỏi: Thế nào là bầu cử dân chủ, đúng pháp luật?

45 liên quan

Quyền bầu cử là gì? Quyền ứng cử là gì?

Quyền bầu cử là gì? Quyền ứng cử là gì?

Câu hỏi: Quyền bầu cử là gì? Quyền ứng cử là gì?

45 liên quan

Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân phải đáp ứng những tiêu chuẩn gì?

Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân được quy định như thế nào?

45 liên quan

Người có hành vi vi phạm pháp luật về bầu cử bị xử lý như thế nào?

Người có hành vi vi phạm pháp luật về bầu cử bị xử lý như thế nào?

Bạn đọc Nguyễn Thanh Sơn (Ninh Bình) hỏi: Người có hành vi vi phạm pháp luật về bầu cử bị xử lý như thế nào?

45 liên quan

Tại sao nói bầu cử là quyền và nghĩa vụ của công dân?

Tại sao nói bầu cử là quyền và nghĩa vụ của công dân?

Bạn đọc Lê Minh Sơn (Quế Võ, Bắc Ninh) hỏi: Quyền bầu cử là gì? Quyền ứng cử là gì? Tại sao nói bầu cử là...

45 liên quan

Xử lý nghiêm vi phạm quy định về bầu cử

* Ông Trần Khánh (ngụ H.Xuân Lộc) hỏi, sắp tới, cả nước tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND 3...

45 liên quan