Quảng Ninh được bầu 66 đại biểu HĐND khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quảng Ninh được bầu 66 đại biểu HĐND khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ninh vừa công bố số đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026...

61 liên quan

Cả nước có 184 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

61 liên quan

Công bố 184 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Công bố 184 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Theo Nghị quyết 64 của Ủy ban bầu cử quốc gia, tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV trong cả...

61 liên quan

Số đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử ĐBQH khóa XV và đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026

Số đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử ĐBQH khóa XV và đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ Nghị quyết số 64/NQ-HĐBCQG, ngày 03-3-2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia và Quyết định số 22/QĐ-UBBC,...

61 liên quan

TP. Hồ Chí Minh có số đại biểu Quốc hội được bầu cao nhất cả nước

TP. Hồ Chí Minh có số đại biểu Quốc hội được bầu cao nhất cả nước

TP. Hồ Chí Minh là địa phương có số đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu cao nhất cả nước.TP. Hồ...

61 liên quan

Cả nước có 184 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Cả nước có 184 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Ngày 3/3, Hội đồng Bầu cử Quốc gia ban hành Nghị quyết số 64 về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu...

61 liên quan

Công bố 184 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Công bố 184 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 64 /NQ-HĐBCQG về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị...

61 liên quan

Cả nước sẽ có 184 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Cả nước sẽ có 184 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Theo đó, TP. Hồ Chí Minh là địa phương có số đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu cao nhất cả nước.

61 liên quan

Quảng Ninh sẽ bầu 66 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới

Quảng Ninh sẽ bầu 66 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới

Số lượng đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 66 đại biểu. Số đơn vị bầu...

61 liên quan

Chuẩn bị tốt nhất cho hội nghị hiệp thương lần thứ hai

Chuẩn bị tốt nhất cho hội nghị hiệp thương lần thứ hai

Chiều 3/3 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, Hội...

61 liên quan

Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia: Chuẩn bị danh sách người ứng cử thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia: Chuẩn bị danh sách người ứng cử thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Ban Công tác đại biểu và Hội đồng Bầu cử quốc gia chuẩn bị danh sách...

61 liên quan

Phân bổ hợp lý số đại biểu là người ngoài Đảng, người tự ứng cử

Phân bổ hợp lý số đại biểu là người ngoài Đảng, người tự ứng cử

Hội đồng Bầu cử quốc gia đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết quy định về số đơn vị bầu cử, danh sách...

61 liên quan

Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên họp thứ ba của Hội đồng Bầu cử quốc gia

Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên họp thứ ba của Hội đồng Bầu cử quốc gia

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, trong phiên họp thứ 3 sẽ nghe báo cáo kết quả điều chỉnh sau Hội nghị hiệp...

61 liên quan

Chuẩn bị danh sách ứng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

Chuẩn bị danh sách ứng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Ban Công tác đại biểu và Hội đồng Bầu cử quốc gia chuẩn bị danh sách...

61 liên quan

Hội đồng Bầu cử Quốc gia họp phiên thứ 3: Thống nhất thành lập 184 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội trong cả nước

Hội đồng Bầu cử Quốc gia họp phiên thứ 3: Thống nhất thành lập 184 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội trong cả nước

Chiều 3/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia chủ trì Phiên họp thứ 3...

61 liên quan

Nhiều tỉnh, thành đã tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử HĐND

Nhiều tỉnh, thành đã tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử HĐND

Cho đến thời điểm này, nhiều tỉnh, thành đã tiến hành xong Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận...

61 liên quan

Ủy ban bầu cử quận Cái Răng tổ chức phiên họp thứ hai

Ủy ban bầu cử quận Cái Răng tổ chức phiên họp thứ hai

61 liên quan

Quảng Ninh: Tích cực chuẩn bị cho 'Ngày hội lớn'

Quảng Ninh: Tích cực chuẩn bị cho 'Ngày hội lớn'

Để công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 – 2026...

61 liên quan

Họp Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 huyện Chợ Mới

Họp Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 huyện Chợ Mới

Sáng 26-2, Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 huyện...

61 liên quan

Hội nghị hướng dẫn làm hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hội nghị hướng dẫn làm hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Người ứng cử lần đầu: Nam sinh từ tháng 2/1966, nữ sinh từ tháng 1/1971 trở lại đây BR-VT công bố 11 đơn vị...

61 liên quan

Công tác bầu cử được chuẩn bị chu đáo, đúng tiến độ

Công tác bầu cử được chuẩn bị chu đáo, đúng tiến độ

Trong 2 ngày 23 và 24/2, Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh đã tổ chức các đoàn kiểm tra công tác bầu cử đại biểu...

61 liên quan

Đảm bảo cho ngư dân thực hiện quyền bầu cử

Đảm bảo cho ngư dân thực hiện quyền bầu cử

Bình Thuận sẽ có 14 đơn vị bầu cử HĐND tỉnh, trong đó, huyện Phú Quý sẽ bầu 1 đại biểu, 6 đơn vị bầu 3 đại...

61 liên quan

Huyện Châu Đức tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử

Huyện Châu Đức tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử

* TP. Bà Rịa hướng dẫn trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử HĐND

61 liên quan

Thành phố Hồ Chí Minh xác định xong số lượng đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh xác định xong số lượng đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND

Theo Ủy ban Bầu cử thành phố Hồ Chí Minh, trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các...

61 liên quan

TP. Bà Rịa tích cực thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử

TP. Bà Rịa tích cực thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử

Ủy ban Bầu cử tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Xuyên Mộc

61 liên quan

Cần Thơ có 3 đơn vị bầu cử, bầu 7 ĐBQH

Cần Thơ có 3 đơn vị bầu cử, bầu 7 ĐBQH

Cần Thơ đã có văn bản đề nghị Hội đồng Bầu cử quốc gia ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu...

61 liên quan

Toàn tỉnh An Giang có 16 đơn vị bầu cử, 62 đại biểu HĐND tỉnh được bầu

Toàn tỉnh An Giang có 16 đơn vị bầu cử, 62 đại biểu HĐND tỉnh được bầu

Ủy ban Bầu cử tỉnh vừa ban hành Quyết định số 26 về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các...

61 liên quan