Công tác nhiệm kỳ của Chính phủ: Đổi mới, sáng tạo, để lại dấu ấn

Công tác nhiệm kỳ của Chính phủ: Đổi mới, sáng tạo, để lại dấu ấn

Năm 2020, mặc dù gặp tác động nặng nề của đại dịch COVID-19, thiên tai, bão, lũ, nhưng Chính phủ đã hoàn...

15 liên quan

Những dấu ấn nổi bật trong công tác của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021

Những dấu ấn nổi bật trong công tác của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021

Nhìn chung, trong nhiệm kỳ 2016-2021 của Chính phủ, dưới sự lãnh đạo, sát sao của Đảng, sự ủng hộ, giám sát...

15 liên quan

Chủ tịch Quốc hội: Đây là nhiệm kỳ Chính phủ rất thành công

Chủ tịch Quốc hội: Đây là nhiệm kỳ Chính phủ rất thành công

'Tôi rất ấn tượng về sự chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng và thành viên Chính phủ trong...

15 liên quan

Nhiệm kỳ năng động, sáng tạo, chủ động, tích cực của Chính phủ

Nhiệm kỳ năng động, sáng tạo, chủ động, tích cực của Chính phủ

Sáng 23-2, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 53, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu...

15 liên quan

Chuyển từ quản lý thắt chặt sang tạo hành lang, khuyến khích phát triển

Chuyển từ quản lý thắt chặt sang tạo hành lang, khuyến khích phát triển

Báo cáo tổng kết công tác của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho...

15 liên quan

Kỷ cương, kỷ luật hành chính tại nhiều cơ quan chưa đáp ứng yêu cầu

Kỷ cương, kỷ luật hành chính tại nhiều cơ quan chưa đáp ứng yêu cầu

Bài học kinh nghiệm và nhiệm vụ được Chính phủ đề ra trong thời gian tới là tiếp tục biến thách thức thành...

15 liên quan