Người đàn ông từ nước ngoài về trốn trong cabin ôtô để tránh cách ly Covid-19

Người đàn ông từ nước ngoài về trốn trong cabin ôtô để tránh cách ly Covid-19

Qua kiểm tra, Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (tỉnh Hà Tĩnh) đã phát hiện một người đàn ông trốn...

19 liên quan

Hà Tĩnh: Phát hiện trường hợp nhập cảnh trái phép để trốn cách ly Covid-19

Hà Tĩnh: Phát hiện trường hợp nhập cảnh trái phép để trốn cách ly Covid-19

Nhằm tránh cách ly y tế phòng dịch Covid-19, Vũ Ngọc Yên đã trốn trong cabin ô tô tải để nhập cảnh trái...

19 liên quan

Người đàn ông nằm trong cabin xe tải nhập cảnh trái phép để trốn cách ly

Người đàn ông nằm trong cabin xe tải nhập cảnh trái phép để trốn cách ly

Người đàn ông đã trốn trong cabin xe tải nhập cảnh trái phép qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) để...

19 liên quan

Hà Tĩnh: Trốn trong cabin ôtô tải nhập cảnh trái phép

Hà Tĩnh: Trốn trong cabin ôtô tải nhập cảnh trái phép

Để tránh cách ly, một người đàn ông đã trốn trong cabin ô tô khi đi qua khu vực cửa khẩu Cầu Treo (Hà...

19 liên quan

8X nằm trên cabin xe tải nhập cảnh trái phép để trốn cách ly

8X nằm trên cabin xe tải nhập cảnh trái phép để trốn cách ly

8X người Nghệ An trốn trên cabin xe tải nhằm nhập cảnh trái phép qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) để...

19 liên quan

Nằm trong cabin ôtô tải để trốn cách ly

Nằm trong cabin ôtô tải để trốn cách ly

Người đàn ông 34 tuổi từ Lào khi nhập cảnh qua cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) đã trốn trong cabin ôtô tải để...

19 liên quan