Chủ tịch Quốc hội: 'Không 'đổ thừa' cả hệ thống pháp luật'

Chủ tịch Quốc hội: 'Không 'đổ thừa' cả hệ thống pháp luật'

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương và thể hiện sự ấn tượng về sự chỉ đạo, điều hành của Thủ...

22 liên quan

Chủ tịch Quốc hội: 'Tôi ấn tượng với sự điều hành của Thủ tướng và thành viên Chính phủ'

Chủ tịch Quốc hội: 'Tôi ấn tượng với sự điều hành của Thủ tướng và thành viên Chính phủ'

'Chính phủ rất năng động, sáng tạo, chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành', Chủ tịch Quốc hội Nguyễn...

22 liên quan

Chủ tịch Quốc hội: 'Tôi ấn tượng với Chính phủ nhiệm kỳ này'

Chủ tịch Quốc hội: 'Tôi ấn tượng với Chính phủ nhiệm kỳ này'

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chia sẻ rất ấn tượng với Thủ tướng và các thành viên Chính phủ trong...

22 liên quan

Chủ tịch Quốc hội: 'Rất ấn tượng về Thủ tướng, Phó Thủ tướng'

Chủ tịch Quốc hội: 'Rất ấn tượng về Thủ tướng, Phó Thủ tướng'

Chủ tịch Quốc hội cho rằng Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng rất tôn trọng Quốc hội, ý kiến ĐBQH...

22 liên quan

Chủ tịch Quốc hội: 'Rất ấn tượng về Thủ tướng và các thành viên CP'

Chủ tịch Quốc hội: 'Rất ấn tượng về Thủ tướng và các thành viên CP'

Trên cương vị người đứng đầu cơ quan giám sát tối cao, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chia sẻ rất ấn...

22 liên quan

Khai mạc Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 22/2, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chủ trì và phát biểu khai mạc Phiên...

22 liên quan

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Tôi rất ấn tượng về Thủ tướng và các thành viên Chính phủ

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Tôi rất ấn tượng về Thủ tướng và các thành viên Chính phủ

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, nhiệm kỳ 2016-2021 là nhiệm kỳ rất thành công, trong hoàn...

22 liên quan

Chủ tịch Quốc hội: Rất ấn tượng về Thủ tướng, các bộ trưởng rất bản lĩnh, tự tin

Chủ tịch Quốc hội: Rất ấn tượng về Thủ tướng, các bộ trưởng rất bản lĩnh, tự tin

Với vai trò của Chủ tịch Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân rất ấn tượng về Thủ tướng, Phó thủ tướng và các...

22 liên quan

Chủ tịch Quốc hội: Tôi rất ấn tượng về Thủ tướng, Phó Thủ tướng nhiệm kỳ này

Chủ tịch Quốc hội: Tôi rất ấn tượng về Thủ tướng, Phó Thủ tướng nhiệm kỳ này

'Ở góc độ giám sát tối cao của Quốc hội và với vai trò của Chủ tịch Quốc hội, có thể nói, tôi rất ấn tượng...

22 liên quan