Đà Nẵng: Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19

Đà Nẵng: Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19

UBND TP Đà Nẵng vừa ra công văn về việc tiếp tục xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các biện pháp phòng,...

18 liên quan

Sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự các trường hợp gian dối khai báo y tế

Sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự các trường hợp gian dối khai báo y tế

Ngày 23-2, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà...

18 liên quan

Trường hợp cần thiết sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự vi phạm phòng chống dịch Covid-19

Trường hợp cần thiết sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự vi phạm phòng chống dịch Covid-19

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống...

18 liên quan

Đà Nẵng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch COVID-19

Đà Nẵng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 23/2, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành công văn số 969/UBND-KGVX về việc tiếp tục xử lý nghiêm trường...

18 liên quan

Đà Nẵng sẽ truy tố trách nhiệm hình sự trường hợp khai báo y tế gian dối

Đà Nẵng sẽ truy tố trách nhiệm hình sự trường hợp khai báo y tế gian dối

Đà Nẵng sẽ truy tố trách nhiệm hình sự đối với những trường hợp khai báo y tế gian dối, không chấp hành...

18 liên quan

Đà Nẵng: Xử lý người trốn khai báo y tế ở khung cao nhất

Đà Nẵng: Xử lý người trốn khai báo y tế ở khung cao nhất

Các trường hợp trốn khai báo y tế, khai báo không đúng…, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị xử lý nghiêm ở...

18 liên quan