Đoàn Đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn Đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, sáng 24/3/2021, các Đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và...

155 liên quan

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đại biểu Quốc hội viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khai mạc Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đại biểu Quốc hội viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khai mạc Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV

Sáng nay (24/3), tại Hà Nội, trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, các đồng chí lãnh đạo Đảng...

155 liên quan

Sáng nay, khai mạc kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV

Sáng nay, khai mạc kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV

Ngày 24/3/2021, Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 11...

155 liên quan

Chủ tịch QH, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng báo cáo kết quả nhiệm kỳ

Chủ tịch QH, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng báo cáo kết quả nhiệm kỳ

Trong ngày khai mạc, Chủ tịch Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng sẽ báo cáo kết quả công tác...

155 liên quan

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng nay (24/3), trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà...

155 liên quan

Đại biểu Quốc hội dự kỳ họp thứ 11 vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đại biểu Quốc hội dự kỳ họp thứ 11 vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 1
Đại biểu Quốc hội dự kỳ họp thứ 11 vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 2
Đại biểu Quốc hội dự kỳ họp thứ 11 vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 3

Đại biểu Quốc hội dự kỳ họp thứ 11 vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, sáng 24/3/2021, các đại biểu Quốc hội đến đặt vòng hoa...

155 liên quan

Khai mạc kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV

Khai mạc kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV

Sáng nay, 24/3, Quốc hội khóa XIV khai mạc Kỳ họp thứ 11, kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ.

155 liên quan

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng nay 24-3, trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước,...

155 liên quan

Đoàn Đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đoàn Đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 1
Đoàn Đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 2
Đoàn Đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 3

Đoàn Đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, sáng 24/3/2021, các Đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và...

155 liên quan

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đại biểu Quốc hội viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đại biểu Quốc hội viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Sáng nay, 24/3, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đại biểu Quốc hội đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng...

155 liên quan

LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ CÁC ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀO LĂNG VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TRƯỚC KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 11 QUỐC HỘI KHÓA XIV

LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ CÁC ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀO LĂNG VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TRƯỚC KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 11 QUỐC HỘI KHÓA XIV

Sáng nay (24/3) tại Hà Nội, trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, các đồng chí lãnh đạo Đảng...

155 liên quan

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 1
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 2
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 3

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 24/3, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi...

155 liên quan

Sáng nay, Kỳ họp thứ 11 - Quốc hội khóa XIV khai mạc

Sáng nay, Kỳ họp thứ 11 - Quốc hội khóa XIV khai mạc

Đúng 9h sáng nay (24/3), Kỳ họp thứ 11 - Quốc hội khóa XIV chính thức khai mạc tại Hội trường Diên Hồng,...

155 liên quan

Gửi gắm của cử tri

Gửi gắm của cử tri

Là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội (QH) khóa XIV, kỳ họp thứ 11 khai mạc hôm nay (24-3) là dịp để nhìn lại...

155 liên quan

Kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV chính thức khai mạc

Kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV chính thức khai mạc

Sáng nay (24/3), Quốc hội khóa XIV đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 11 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.Sáng...

155 liên quan

Khai mạc kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV: Kiện toàn các vị trí lãnh đạo chủ chốt

Khai mạc kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV: Kiện toàn các vị trí lãnh đạo chủ chốt

Lần đầu tiên, đương kim Thủ tướng Chính phủ được giới thiệu để bầu Chủ tịch nước

155 liên quan

Sáng 24/3/2021, khai mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Sáng 24/3/2021, khai mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Thứ Tư, ngày 24/3/2021, Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ khai mạc trọng thể Kỳ...

155 liên quan

THÔNG CÁO BÁO CHÍ PHIÊN KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 11, QUỐC HỘI KHÓA XIV

THÔNG CÁO BÁO CHÍ PHIÊN KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 11, QUỐC HỘI KHÓA XIV

Thứ Tư, ngày 24/3/2021, Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khai mạc trọng thể Kỳ họp...

155 liên quan

Kỳ họp thứ 11, Quốc hội sẽ dành 7 ngày để kiện toàn nhân sự lãnh đạo Nhà nước

Kỳ họp thứ 11, Quốc hội sẽ dành 7 ngày để kiện toàn nhân sự lãnh đạo Nhà nước

Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra từ ngày 24/3 - 8/4/2021. Trong đó, Quốc hội dành phần lớn thời...

155 liên quan

Quốc hội khóa XIV có gì nổi bật?

Quốc hội khóa XIV có gì nổi bật?

Kỳ họp thứ 11 sẽ diễn ra ngày mai (24/3) là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV. Tổng Thư ký Quốc hội,...

155 liên quan

Quốc hội dành 7 ngày xem xét, kiện toàn 25 chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước

Quốc hội dành 7 ngày xem xét, kiện toàn 25 chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước

Tại buổi họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV diễn ra sáng 23/3, Tổng Thư ký,...

155 liên quan

25 chức danh Nhà nước sẽ được bầu, phê chuẩn tại kỳ họp thứ 11

25 chức danh Nhà nước sẽ được bầu, phê chuẩn tại kỳ họp thứ 11

Thông tin này được Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nêu tại buổi họp báo...

155 liên quan

Quốc hội dành 07 ngày để kiện toàn 25 chức danh lãnh đạo

Quốc hội dành 07 ngày để kiện toàn 25 chức danh lãnh đạo

Kỳ họp thứ 11 là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. Quốc hội sẽ tập trung thời gian cho tổng...

155 liên quan

Quốc hội sẽ kiện toàn, phê chuẩn 25 chức danh Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội

Quốc hội sẽ kiện toàn, phê chuẩn 25 chức danh Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội

Sáng 23-3, Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa...

155 liên quan

Quốc hội dành 7 ngày xem xét nhân sự Nhà nước

Quốc hội dành 7 ngày xem xét nhân sự Nhà nước

Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội cũng dành nhiều thời gian để kiện toàn nhân sự lãnh đạo Nhà nước.

155 liên quan

Quốc hội dành khoảng 7 ngày để xem xét, quyết định về công tác nhân sự

Quốc hội dành khoảng 7 ngày để xem xét, quyết định về công tác nhân sự

Sáng 23.3, tại nhà Quốc hội, Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội...

155 liên quan

Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV: Dành 7 ngày cho công tác nhân sự

Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV: Dành 7 ngày cho công tác nhân sự

Đây là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, nên bên cạnh công tác xây dựng pháp luật, xem xét,...

155 liên quan

Lần đầu tiên bầu đương kim Thủ tướng Chính phủ sang chức danh Chủ tịch nước

Lần đầu tiên bầu đương kim Thủ tướng Chính phủ sang chức danh Chủ tịch nước

Dự kiến, kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV sẽ khai mạc vào 9h ngày 24/3 và kết thúc vào ngày 8/4 (tổng số...

155 liên quan

Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV khai mạc 24/3, dành 7 ngày cho công tác nhân sự

Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV khai mạc 24/3, dành 7 ngày cho công tác nhân sự

Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra trong 2 tuần, từ 24/3 đến 8/4/2021, trong đó dành một nửa thời...

155 liên quan

Quốc hội dành 7 ngày để kiện toàn 25 chức danh lãnh đạo Nhà nước

Quốc hội dành 7 ngày để kiện toàn 25 chức danh lãnh đạo Nhà nước

Tại kỳ họp 11, để đảm bảo sự đồng bộ trong công tác nhân sự của Đảng, Nhà nước, Quốc hội sẽ dành khoảng 7...

155 liên quan

Quốc hội dành 7 ngày để làm công tác nhân sự

Quốc hội dành 7 ngày để làm công tác nhân sự

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn...

155 liên quan

HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIỮA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VÀ ĐOÀN CHỦ TỊCH ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM

Chiều 22/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc...

155 liên quan

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao

Tại Nhà Quốc hội, chiều 22-3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc...

155 liên quan

Tin tưởng và kỳ vọng!

Tin tưởng và kỳ vọng!

Ngày 24/3, Quốc hội bước vào Kỳ họp 11 - kỳ họp cuối của Quốc hội khóa XIV. Trọng tâm của Kỳ họp này là...

155 liên quan

Dấu ấn kiến tạo và hành động

Dấu ấn kiến tạo và hành động

155 liên quan

Tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho phóng viên, nhà báo trước Kỳ họp thứ 11 – Quốc hội khóa XIV

Tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho phóng viên, nhà báo trước Kỳ họp thứ 11 – Quốc hội khóa XIV

Để đảm an toàn cho Kỳ họp thứ 11 – Quốc hội khóa XIV, sáng 22/3, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức xét nghiệm...

155 liên quan

Nhiệm kỳ của lòng tin

Nhiệm kỳ của lòng tin

Kỳ họp thứ 11 Quốc hội Khóa XIV khai mạc vào ngày 24/3 tới đây sẽ bỏ phiếu kín miễn nhiệm Chủ tịch nước,...

155 liên quan

Cần Thơ sẽ có bao nhiêu đại biểu Quốc hội?

Cần Thơ sẽ có bao nhiêu đại biểu Quốc hội?

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, TP Cần Thơ có 3 đơn vị bầu cử để bầu ra 7 đại biểu Quốc...

155 liên quan

Nhiệm kỳ Quốc hội thành công, phát huy dân chủ mạnh mẽ

Nhiệm kỳ Quốc hội thành công, phát huy dân chủ mạnh mẽ

Quốc hội đánh giá nhiệm kỳ vừa qua thành công và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân...

155 liên quan

Bế mạc phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bế mạc phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 15-3, tại Nhà Quốc hội, phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành các nội dung đề...

155 liên quan

Kỳ họp thứ 11 dành thời gian bầu, phê chuẩn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước

Kỳ họp thứ 11 dành thời gian bầu, phê chuẩn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước

Kết luận phiên họp 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều 15/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn...

155 liên quan

Quốc hội vì dân, lắng nghe Nhân dân cho đến phiên họp cuối cùng

Quốc hội vì dân, lắng nghe Nhân dân cho đến phiên họp cuối cùng

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh Quốc hội vì dân, hoạt động, lắng nghe Nhân dân cho đến...

155 liên quan

Ủy ban TVQH: Bầu, miễn nhiệm và phê chuẩn nhân sự đảm bảo đúng Hiến pháp

Ủy ban TVQH: Bầu, miễn nhiệm và phê chuẩn nhân sự đảm bảo đúng Hiến pháp

Chiều 15/3, Ủy ban TVQH cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến...

155 liên quan

Bế mạc Phiên họp thứ 54 của UBTVQH

Bế mạc Phiên họp thứ 54 của UBTVQH

Phiên họp thứ 54 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình làm việc...

155 liên quan

Quốc hội sắp bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ

Quốc hội sắp bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ

Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội sẽ tiến hành miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Quốc hội - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử...

155 liên quan

Kiện toàn các chức danh lãnh đạo tại kỳ họp thứ 11

Kiện toàn các chức danh lãnh đạo tại kỳ họp thứ 11

Dự kiến, Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV diễn ra trong 12 ngày, trong đó sẽ dành nhiều thời gian để kiện...

155 liên quan

Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng tại kỳ họp 11

Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng tại kỳ họp 11

Tại kỳ họp 11, sau khi có kết quả bầu chọn, tân Chủ tịch Quốc hội, tân Chủ tịch nước, tân Thủ tướng, tân...

155 liên quan

Quốc hội dự kiến bầu tân Chủ tịch nước ngày 2/4, tân Thủ tướng ngày 5/4

Quốc hội dự kiến bầu tân Chủ tịch nước ngày 2/4, tân Thủ tướng ngày 5/4

Quốc hội dự kiến bầu tân Chủ tịch Quốc hội vào ngày 31/3, tân Chủ tịch nước vào ngày 2/4 và tân Thủ tướng...

155 liên quan

Những quyết sách của Quốc hội luôn xuất phát từ ý chí, nguyện vọng của nhân dân, lợi ích quốc gia

Những quyết sách của Quốc hội luôn xuất phát từ ý chí, nguyện vọng của nhân dân, lợi ích quốc gia

Những quyết sách của Quốc hội luôn xuất phát từ ý chí, nguyện vọng của nhân dân, lợi ích quốc gia, dân tộc,...

155 liên quan

Dự kiến ngày 5/4, Quốc hội bỏ phiếu kín bầu Thủ tướng Chính phủ

Dự kiến ngày 5/4, Quốc hội bỏ phiếu kín bầu Thủ tướng Chính phủ

Theo chương trình dự kiến của kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội sẽ thảo luận, bỏ phiếu kín bầu các...

155 liên quan

Bầu Chủ tịch Quốc hội ngày 31/3, bầu Thủ tướng ngày 5/4

Bầu Chủ tịch Quốc hội ngày 31/3, bầu Thủ tướng ngày 5/4

Theo chương trình dự kiến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội sẽ bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch...

155 liên quan

Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ tại kỳ họp thứ 11

Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ tại kỳ họp thứ 11

Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội sẽ tiến hành miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Quốc hội - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử...

155 liên quan

Quốc hội kiện toàn các chức danh chủ chốt tại kỳ họp thứ 11

Quốc hội kiện toàn các chức danh chủ chốt tại kỳ họp thứ 11

Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội sẽ tiến hành kiện toàn một số chức danh Nhà nước, trong đó có các chức danh chủ...

155 liên quan

Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV sẽ bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội

Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV sẽ bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội

Sáng 15/3, tại phiên họp thứ 54, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 11,...

155 liên quan

Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội mới từ ngày 31-3

Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội mới từ ngày 31-3

Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV sẽ khai mạc vào tuần tới, Quốc hội sẽ tiến hành kiện toàn công tác nhân...

155 liên quan

Chiều nay, 15/3, UBTVQH thảo luận về công tác nhân sự cấp cao

Chiều nay, 15/3, UBTVQH thảo luận về công tác nhân sự cấp cao

Riêng đối với công tác nhân sự, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tán thành về nguyên tắc là phải miễn...

155 liên quan

Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng vào đầu tháng 4-2021

Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng vào đầu tháng 4-2021

Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV dành phần lớn thời gian làm công tác nhân sự.

155 liên quan

Dự kiến tân Chủ tịch nước ra mắt và tuyên thệ nhậm chức ngày 2/4

Dự kiến tân Chủ tịch nước ra mắt và tuyên thệ nhậm chức ngày 2/4

Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV sẽ bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng và ngày 2/4, tân...

155 liên quan

Quốc hội bầu Thủ tướng vào ngày 5/4

Quốc hội bầu Thủ tướng vào ngày 5/4

Tại kỳ họp thứ 11 khai mạc vào ngày 24/3 tới đây, Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín miễn nhiệm Chủ tịch nước, Thủ...

155 liên quan

Sắp bầu 3 chức danh lãnh đạo chủ chốt Nhà nước

Sắp bầu 3 chức danh lãnh đạo chủ chốt Nhà nước

Tại kỳ họp diễn ra vào cuối tháng 3, Quốc hội sẽ tiến hành quy trình kiện toàn nhân sự, miễn nhiệm và bầu...

155 liên quan

Công tác nhân sự phải được xem xét kỹ lưỡng, thận trọng

Công tác nhân sự phải được xem xét kỹ lưỡng, thận trọng

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý, tại Kỳ họp thứ 11 sắp tới, Quốc hội sẽ dành thời gian quan...

155 liên quan

Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội tại Kỳ họp 11

Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội tại Kỳ họp 11

Trong kỳ họp cuối cùng của khóa XIV, Quốc hội sẽ tiến hành kiện toàn một số chức danh Nhà nước, trong đó có...

155 liên quan

Dự kiến bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ vào đầu tháng 4-2021

Dự kiến bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ vào đầu tháng 4-2021

Theo chương trình dự kiến của kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội sẽ thảo luận, bỏ phiếu kín bầu các...

155 liên quan

Khai mạc phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng 15-3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 54 dưới sự chủ trì của Chủ...

155 liên quan

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến công tác nhân sự để trình Quốc hội

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến công tác nhân sự để trình Quốc hội

Tại phiên họp thứ 54, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về công tác nhân sự để trình Quốc hội.

155 liên quan

Hôm nay, UBTVQH cho ý kiến về công tác nhân sự để trình Quốc hội

Hôm nay, UBTVQH cho ý kiến về công tác nhân sự để trình Quốc hội

Ngày 15/3/2021, Phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại Phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc...

155 liên quan

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác nhân sự

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác nhân sự

Theo Luật Tổ chức Quốc hội, Quốc hội sẽ tiến hành bầu các chức danh: Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ,...

155 liên quan

Hôm nay, UBTVQH cho ý kiến về công tác nhân sự để trình Quốc hội

Hôm nay, UBTVQH cho ý kiến về công tác nhân sự để trình Quốc hội

Ngày 15/3, Phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại Phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội,...

155 liên quan