Quảng Ngãi: Huyện đảo Lý Sơn có tân Bí thư Huyện ủy

Quảng Ngãi: Huyện đảo Lý Sơn có tân Bí thư Huyện ủy

Ngày 24/2, Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết, vừa tổ chức lễ công bố Quyết định của Ban thường vụ Tỉnh ủy về công...

9 liên quan

Ông Nguyễn Quốc Việt giữ chức Bí thư huyện đảo Lý Sơn

Ông Nguyễn Quốc Việt giữ chức Bí thư huyện đảo Lý Sơn

Ông Việt làm Bí thư huyện đảo Lý Sơn thay ông Nguyễn Viết Vy vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Ngoại vụ...

9 liên quan

Huyện đảo Lý Sơn có tân Bí thư

Huyện đảo Lý Sơn có tân Bí thư

Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn đồng thời là Bí thư huyện đảo này.

9 liên quan

Quảng Ngãi: Huyện đảo Lý Sơn có tân Bí thư Huyện ủy

Quảng Ngãi: Huyện đảo Lý Sơn có tân Bí thư Huyện ủy

Ông Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy huyện...

9 liên quan

Lý Sơn có Bí thư kiêm UBND Chủ tịch huyện

Lý Sơn có Bí thư kiêm UBND Chủ tịch huyện

Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Nguyễn Quốc Việt được cấp thẩm quyền phê...

9 liên quan

Quảng Ngãi: Huyện Đảo Lý Sơn có tân Bí thư Huyện ủy

Quảng Ngãi: Huyện Đảo Lý Sơn có tân Bí thư Huyện ủy

Ông Nguyễn Quốc Việt – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn được cấp thẩm quyền...

9 liên quan

Ông Nguyễn Quốc Việt giữ chức Bí thư Huyện ủy Lý Sơn

Ông Nguyễn Quốc Việt giữ chức Bí thư Huyện ủy Lý Sơn

Ông Nguyễn Quốc Việt được bổ nhiệm giữ chức Bí thư Huyện ủy Lý Sơn thay ông Nguyễn Viết Vy được bổ nhiệm...

9 liên quan