Hai tháng đầu năm, Bắc Giang thu hút hơn nửa tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài

Hai tháng đầu năm, Bắc Giang thu hút hơn nửa tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài

Ngày 24/2, UBND tỉnh Bắc Giang họp thường kỳ tháng 2. Theo đó, tỉnh này thu hút gần 589 triệu USD vốn đầu tư.

13 liên quan

Bắc Giang được bổ sung 3 khu công nghiệp mới vào quy hoạch

Bắc Giang được bổ sung 3 khu công nghiệp mới vào quy hoạch

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản trả lời đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh, bổ sung...

13 liên quan

Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang

Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang

Thủ tướng Chính phủ đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát...

13 liên quan

Ðiều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Ðầu tư về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát...

13 liên quan

Tập trung gỡ vướng, bàn giao mặt bằng Khu công nghiệp Hòa Phú trong quý II/2021

Tập trung gỡ vướng, bàn giao mặt bằng Khu công nghiệp Hòa Phú trong quý II/2021

y là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang trong buổi kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng Khu công...

13 liên quan

Bắc Giang bổ sung thêm 3 khu công nghiệp gần 800ha

Bắc Giang bổ sung thêm 3 khu công nghiệp gần 800ha

Thủ tướng Chính phủ vừa bổ sung 3 khu công nghiệp với tổng diện tích gần 800ha vào quy hoạch phát triển các...

13 liên quan

Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các KCN tỉnh Bắc Giang

Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các KCN tỉnh Bắc Giang

Thủ tướng Chính phủ đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát...

13 liên quan