TP.HCM duyệt quy hoạch Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ

TP.HCM duyệt quy hoạch Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành các quyết định duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 đối với 5 phân khu...

23 liên quan

TP Hồ Chí Minh duyệt nhiệm vụ quy hoạch Khu đô thị lấn biển Cần Giờ rộng gần 3.000ha

TP Hồ Chí Minh duyệt nhiệm vụ quy hoạch Khu đô thị lấn biển Cần Giờ rộng gần 3.000ha

UBND TP Hồ Chí Minh vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 đối với 5 phân khu có tổng diện tích...

23 liên quan

Quy hoạch chi tiết Khu đô thị lấn biển Cần Giờ: yêu cầu đánh giá môi trường chiến lược

Quy hoạch chi tiết Khu đô thị lấn biển Cần Giờ: yêu cầu đánh giá môi trường chiến lược

UBND TP.HCM yêu cầu chủ đầu tư phân tích, dự báo xu hướng những tác động tích cực và tiêu cực ảnh hưởng đến...

23 liên quan

Duyệt nhiệm vụ quy hoạch Khu đô thị lấn biển Cần Giờ-TPHCM gần 3.000 ha

Duyệt nhiệm vụ quy hoạch Khu đô thị lấn biển Cần Giờ-TPHCM gần 3.000 ha

Khu đô thị lấn biển Cần Giờ rộng gần 3.000 ha với 5 phân khu có các chức năng như du lịch nghỉ dưỡng, hội...

23 liên quan

Sẽ có phân khu tài chính kinh tế tại Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ

Sẽ có phân khu tài chính kinh tế tại Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ

UBND TPHCM vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 đối với 4 phân khu có tổng diện tích 2.870ha của...

23 liên quan

Sẽ có phân khu tài chính kinh tế tại Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ

Sẽ có phân khu tài chính kinh tế tại Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ

UBND TPHCM vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 đối với 4 phân khu có tổng diện tích 2.870ha của...

23 liên quan

Khu đô thị lấn biển Cần Giờ gồm 5 phân khu... 'khủng' cỡ nào?

Khu đô thị lấn biển Cần Giờ gồm 5 phân khu... 'khủng' cỡ nào?

Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ có quy mô rộng gần 3.000 ha với 5 phân khu có các chức năng: du lịch...

23 liên quan

Khu đô thị lấn biển Cần Giờ có 5 phân khu chức năng

Khu đô thị lấn biển Cần Giờ có 5 phân khu chức năng

Khu đô thị lấn biển Cần Giờ rộng gần 3.000 ha với 5 phân khu có các chức năng là du lịch nghỉ dưỡng, nhà ở,...

23 liên quan

Phê duyệt quy hoạch 1/500 Khu đô thị lấn biển Cần Giờ

Phê duyệt quy hoạch 1/500 Khu đô thị lấn biển Cần Giờ

UBND TP HCM vừa ban hành 4 quyết định duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu Đô thị du lịch lấn...

23 liên quan

Sẽ có phân khu tài chính kinh tế 300ha tại Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ

Sẽ có phân khu tài chính kinh tế 300ha tại Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ

UBND TP.HCM vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 đối với 4 phân khu có tổng diện tích 2.870 ha...

23 liên quan

UBND TP HCM ra 4 quyết định, duyệt quy hoạch Khu Đô thị lấn biển Cần Giờ

UBND TP HCM ra 4 quyết định, duyệt quy hoạch Khu Đô thị lấn biển Cần Giờ

Sau khi được Chính phủ đồng ý điều chỉnh diện tích Khu đô thị lấn biển Cần Giờ từ 600 ha lên 2.870 ha, TP...

23 liên quan