Đà Nẵng chốt thời gian nộp hồ sơ đối với người ứng cử ĐBQH, HĐND

Đà Nẵng chốt thời gian nộp hồ sơ đối với người ứng cử ĐBQH, HĐND

Chiều 24/2, Ủy ban MTTQ TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người...

16 liên quan

Từ ngày 4 đến 7-3: Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử

Từ ngày 4 đến 7-3: Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử

Thường trực HĐND tỉnh vừa ban hành kế hoạch giám sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử.

16 liên quan

Hà Nội giới thiệu 45 người để bầu 29 đại biểu Quốc hội khóa XV

Hà Nội giới thiệu 45 người để bầu 29 đại biểu Quốc hội khóa XV

Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức ngày 5-2 vừa...

16 liên quan

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục và hồ sơ giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh (nhiệm kỳ 2021-2026)

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục và hồ sơ giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh (nhiệm kỳ 2021-2026)

Sáng 24-2, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức hội nghị hướng dẫn về nội dung, trình tự,...

16 liên quan

Nghệ An: Hướng dẫn giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh

Nghệ An: Hướng dẫn giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh

Chiều 23/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị hướng dẫn cơ quan, tổ chức, đơn...

16 liên quan

Đà Nẵng nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND

Đà Nẵng nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND

Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng đã tiến hành xong Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về cơ cấu, thành phần,...

16 liên quan