HĐND tỉnh phối hợp triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

HĐND tỉnh phối hợp triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Xác định tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ...

45 liên quan

Quyền lợi và trách nhiệm của cử tri

Quyền lợi và trách nhiệm của cử tri

Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là một trong những...

45 liên quan

Chuẩn bị chu đáo cho hội nghị hiệp thương lần thứ 2

Chuẩn bị chu đáo cho hội nghị hiệp thương lần thứ 2

Đến thời điểm này, MTTQ các cấp trong tỉnh hiện đang tích cực chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương (HNHT) lần...

45 liên quan

Triển khai công tác bầu cử: Bảo đảm dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm

Triển khai công tác bầu cử: Bảo đảm dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng, là...

45 liên quan

Đạt và vượt tỷ lệ 30% nữ đại biểu dân cử Khóa XV liệu có khả thi?

Đạt và vượt tỷ lệ 30% nữ đại biểu dân cử Khóa XV liệu có khả thi?

Tỷ lệ nữ ứng cử tối thiểu 35% là cơ sở quan trọng để phấn đấu đạt tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội và HĐND khóa...

45 liên quan

Một số cơ quan, đơn vị giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV

Một số cơ quan, đơn vị giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV

Chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đến thời...

45 liên quan

Cán bộ hay người không trong bộ máy nhà nước tham gia ứng cử đều có quyền lợi như nhau

Cán bộ hay người không trong bộ máy nhà nước tham gia ứng cử đều có quyền lợi như nhau

'Quyền tự ứng cử không bị hạn chế, người ứng cử đều có quyền lợi như nhau', Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Ủy ban...

45 liên quan

Hải Dương: Hướng dẫn giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh

Hải Dương: Hướng dẫn giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh

Chiều ngày 4/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị hướng dẫn nội dung, thủ tục,...

45 liên quan

Triển khai các đoàn kiểm tra, giám sát 8 nội dung trong công tác bầu cử

Triển khai các đoàn kiểm tra, giám sát 8 nội dung trong công tác bầu cử

Cùng với việc triển khai hoạt động kiểm tra, giám sát, UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tập trung chuẩn bị và tổ chức...

45 liên quan

Quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội

Quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội

Quy trình, các bước tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội...

45 liên quan

Công dân có quyền tự ứng cử ĐBQH nếu đủ tiêu chuẩn

Công dân có quyền tự ứng cử ĐBQH nếu đủ tiêu chuẩn

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, với mỗi kỳ bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, ngoài đại biểu được cơ...

45 liên quan

Phải thực hiện quy trình theo bao nhiêu bước?

Phải thực hiện quy trình theo bao nhiêu bước?

Tại Hội nghị hướng dẫn quy trình giới thiệu người của các cơ quan Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa...

45 liên quan

Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giới thiệu 2 nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giới thiệu 2 nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Chiều 2/3, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Chấp hành Công đoàn...

45 liên quan

Đồng chí Trần Thanh Mẫn và đồng chí Hầu A Lềnh được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Đồng chí Trần Thanh Mẫn và đồng chí Hầu A Lềnh được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Chiều 2-3, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Ủy...

45 liên quan

Giới thiệu hai lãnh đạo MTTQ Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội

Giới thiệu hai lãnh đạo MTTQ Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội

Ủy viên Bộ Chính trị Trần Thanh Mẫn và Ủy viên Trung ương Đảng Hầu A Lềnh là hai lãnh đạo Trung ương MTTQ...

45 liên quan

Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn ứng cử đại biểu Quốc hội

Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn ứng cử đại biểu Quốc hội

Đảng đoàn MTTQ Việt Nam thống nhất giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban...

45 liên quan

Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn, ông Hầu A Lềnh ứng cử ĐBQH khóa XV

Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn, ông Hầu A Lềnh ứng cử ĐBQH khóa XV

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giới thiệu Ủy viên Bộ Chính trị Trần Thanh Mẫn và Ủy viên Trung ương Hầu A...

45 liên quan

Mặt trận Tổ quốc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Mặt trận Tổ quốc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Với tinh thần dân chủ, khách quan, thẳng thắn, cử tri Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã bày tỏ ý...

45 liên quan

Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn và ông Hầu A Lềnh ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn và ông Hầu A Lềnh ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Chiều 2/3, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt...

45 liên quan

Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn và Hầu A Lềnh ứng cử đại biểu Quốc hội

Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn và Hầu A Lềnh ứng cử đại biểu Quốc hội

Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ VN, Ban Chấp hành công đoàn cơ quan Mặt trận Tổ quốc lấy ý kiến cử...

45 liên quan

Cử tri sẽ bầu người mình tín nhiệm

Cử tri sẽ bầu người mình tín nhiệm

Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Tô Thị Bích Châu khẳng định không có việc nhắm người này, nhắm người kia trong...

45 liên quan

Ngày 14/3: Người ứng cử phải hoàn thành nộp hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XV

Ngày 14/3: Người ứng cử phải hoàn thành nộp hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XV

Theo quy định của Luật Bầu cử Quốc hội và HĐND, hồ sơ của người ứng cử phải nộp chậm nhất là 70 ngày trước...

45 liên quan

Góp phần phát huy dân chủ trong bầu cử

Góp phần phát huy dân chủ trong bầu cử

Một trong những nhiệm vụ hàng đầu của MTTQ Việt Nam các cấp là giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn ứng cử...

45 liên quan

Không hạn chế người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội

Không hạn chế người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội

'Trong thời gian còn lại, ứng viên tại các địa phương khác vẫn có thể tiếp tục tự ứng cử theo quy định. Do...

45 liên quan

Vì sao Mặt trận Tổ quốc kiến nghị tăng tỷ lệ đại biểu Quốc hội là người ngoài Đảng?

Vì sao Mặt trận Tổ quốc kiến nghị tăng tỷ lệ đại biểu Quốc hội là người ngoài Đảng?

Các đại biểu là người ngoài Đảng ở khóa XIV đều được cử tri tín nhiệm. Họ đều thể hiện tâm huyết, trách...

45 liên quan