Thương hiệu quốc gia: Dấu ấn quyền lực mềm của Việt Nam

Thương hiệu quốc gia: Dấu ấn quyền lực mềm của Việt Nam

Chỉ số quyền lực mềm của Việt Nam tăng 3 bậc, một lần nữa khẳng định tính hiệu quả cùng nỗ lực lớn của Bộ...

26 liên quan

Việt Nam thăng hạng

Việt Nam thăng hạng

Theo Báo cáo chỉ số quyền lực mềm toàn cầu 2021 vừa được tổ chức xếp hạng Brand Finance công bố, Việt Nam...

26 liên quan

Nhờ đâu Việt Nam được nâng hạng quyền lực mềm toàn cầu?

Nhờ đâu Việt Nam được nâng hạng quyền lực mềm toàn cầu?

Việt Nam là quốc gia duy nhất trong khối ASEAN được nâng hạng trong bảng xếp hạng quyền lực mềm toàn cầu...

26 liên quan

Việt Nam tăng 3 bậc trong bảng xếp hạng quyền lực mềm toàn cầu

Việt Nam tăng 3 bậc trong bảng xếp hạng quyền lực mềm toàn cầu

Vị trí của Việt Nam cũng được cải thiện, tăng 2,5 điểm, nâng thêm 3 bậc, từ 50/60 lên 47/105 quốc gia được...

26 liên quan

Việt Nam tăng 3 bậc trong bảng xếp hạng chỉ số quyền lực mềm toàn cầu

Việt Nam tăng 3 bậc trong bảng xếp hạng chỉ số quyền lực mềm toàn cầu

Chỉ số đánh giá quyền lực mềm toàn cầu do Brand Finance - công ty tư vấn có trụ sở tại Anh, đánh giá xếp...

26 liên quan

Việt Nam thăng hạng 'quyền lực mềm toàn cầu'

Việt Nam thăng hạng 'quyền lực mềm toàn cầu'

Theo Báo cáo chỉ số quyền lực mềm toàn cầu (Brand Finance Global Soft Power Index Report) năm 2021, Việt...

26 liên quan

Việt Nam tăng hạng về quyền lực mềm toàn cầu

Việt Nam tăng hạng về quyền lực mềm toàn cầu

Theo Báo cáo chỉ số quyền lực mềm toàn cầu 2021, Việt Nam là quốc gia duy nhất trong khối ASEAN được nâng...

26 liên quan