Thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế: Trường hợp nào được chi trả 100% theo mức hưởng?

Thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế: Trường hợp nào được chi trả 100% theo mức hưởng?

Từ 1/1/2021, theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế, người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế được tự lựa chọn điều...

15 liên quan

Các trường hợp đi khám chữa bệnh được bảo hiểm y tế thanh toán với mức tối đa

Các trường hợp đi khám chữa bệnh được bảo hiểm y tế thanh toán với mức tối đa

Người có thẻ bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh trong các trường hợp sau đây sẽ được quỹ bảo hiểm y tế thanh...

15 liên quan

Quyền lợi bảo hiểm y tế được hưởng trong trường hợp tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến

Quyền lợi bảo hiểm y tế được hưởng trong trường hợp tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến

Từ ngày 1/1/2021, người tham gia bảo hiểm y tế tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến tại các bệnh viện...

15 liên quan

Những trường hợp khám, chữa bệnh đúng tuyến bảo hiểm y tế từ ngày 1-3

Từ ngày 1-3, Thông tư số 30/2020/TT-BYT quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của...

15 liên quan

Những nơi người nước ngoài được khám chữa bệnh BHYT ban đầu

Những nơi người nước ngoài được khám chữa bệnh BHYT ban đầu

Có 15 bệnh viện, phòng khám mà người nước ngoài được đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu trên địa bàn TP.HCM.

15 liên quan

Những trường hợp nào được coi là khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng tuyến?

Những trường hợp nào được coi là khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng tuyến?

Chị Nguyễn Thanh Nga (phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội) hỏi: Tôi muốn được hưởng đầy đủ...

15 liên quan

8 trường hợp khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng tuyến

8 trường hợp khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng tuyến

Thay đổi cách xếp lương giáo viên từ mầm non đến THCS công lập; thời hạn bảo hiểm xe máy bắt buộc kéo dài 3...

15 liên quan