Một số chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 3-2021

Một số chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 3-2021

Những điểm đáng chú ý về thay đổi cách xếp lương giáo viên từ mầm non đến THCS công lập; chuẩn nghèo đa...

23 liên quan

Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3-2021

Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3-2021

Điều chỉnh lương giáo viên, kéo dài thời hạn bảo hiểm xe máy bắt buộc, xác định các trường hợp khám bảo...

23 liên quan

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 3

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 3

Kéo dài thời hạn bảo hiểm xe máy bắt buộc tối đa 3 năm; người tham gia bảo hiểm y tế trong tình trạng cấp...

23 liên quan

Nhiều chính sách có hiệu lực từ tháng 3

Nhiều chính sách có hiệu lực từ tháng 3

Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng tuyến; Quy định về nghèo đa chiều…là những chính sách sẽ có hiệu lực thi...

23 liên quan

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2021: Kéo dài thời hạn bảo hiểm xe máy bắt buộc tối đa 3 năm

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2021: Kéo dài thời hạn bảo hiểm xe máy bắt buộc tối đa 3 năm

Kéo dài thời hạn bảo hiểm xe máy bắt buộc tối đa 3 năm; Hơn 1.800 nghề, công việc được về hưu trước tuổi;...

23 liên quan

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 3

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 3

Tiêu chí mới về chuẩn nghèo, từ chối bồi thường bảo hiểm với tái xế có cồn... là những quy định nổi bật từ...

23 liên quan

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2021

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2021

Từ tháng 3/2021, nhiều chính sách mới chính thức có hiệu lực, đáng chú ý như lương của giáo viên phổ thông...

23 liên quan

Chính sách có hiệu lực từ tháng 3: Gần 2.000 nghề, công việc nghỉ hưu sớm

Chính sách có hiệu lực từ tháng 3: Gần 2.000 nghề, công việc nghỉ hưu sớm

Giáo viên không cần có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, thu nhập 2 triệu đồng/tháng là nghèo đa chiều... là...

23 liên quan

Chính sách có hiệu lực từ tháng 3: Lương giáo viên các cấp tăng mạnh

Chính sách có hiệu lực từ tháng 3: Lương giáo viên các cấp tăng mạnh

Hàng loạt chính sách mới sắp có hiệu lực, gồm nhiều nội dung liên quan đến giáo dục như tăng lương giáo...

23 liên quan

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 3-2021

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 3-2021

Điều chỉnh lương giáo viên, kéo dài thời hạn bảo hiểm xe máy bắt buộc, xác định các trường hợp khám bảo...

23 liên quan