Hai tháng, sản xuất công nghiệp tăng 7,4%

Theo Bộ Công thương, do số ngày làm việc của tháng 2 năm nay ít hơn tám ngày so năm 2020 và ảnh hưởng của...

28 liên quan

Chỉ số sản xuất công nghiệp của Hà Nội tăng 7,5%

Chỉ số sản xuất công nghiệp của Hà Nội tăng 7,5%

Theo Cục Thống kê Hà Nội, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 2-2021 trên địa bàn Hà Nội giảm 23,2% so...

28 liên quan

Hoạt động sản xuất công nghiệp giảm trong tháng Hai

Hoạt động sản xuất công nghiệp giảm trong tháng Hai

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng Hai ước tính giảm 21,1% so với tháng trước và giảm 7,2%...

28 liên quan

Thành phố Hồ Chí Minh: Sản xuất dần phục hồi trong 2 tháng đầu năm 2021

Thành phố Hồ Chí Minh: Sản xuất dần phục hồi trong 2 tháng đầu năm 2021

Sản xuất công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tăng 6% trong 2 tháng đầu năm. Trong đó nổi bật có sản xuất sản...

28 liên quan

Sản xuất công nghiệp tháng 2 giảm mạnh do dịch bệnh bùng phát

Sản xuất công nghiệp tháng 2 giảm mạnh do dịch bệnh bùng phát

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 2/2021 ước tính giảm 21,1% so với tháng trước và giảm 7,2% so với...

28 liên quan

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng Hai giảm 21,1%

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng Hai giảm 21,1%

Chỉ số này cũng giảm 7,2% so với cùng kỳ năm ngoái, do số ngày làm việc của trong tháng ít hơn và cộng thêm...

28 liên quan