Chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025

Chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025

Trong giai đoạn 2022-2025, Việt Nam sẽ áp dụng chuẩn nghèo đa chiều mới theo quy định tại Nghị định...

22 liên quan

Chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025

Chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025

Giai đoạn 2022-2025, Việt Nam sẽ áp dụng chuẩn nghèo đa chiều mới theo quy định tại Nghị định 07/2021/NĐ-CP...

22 liên quan

Chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025

Chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025

Giai đoạn 2022-2025, Việt Nam sẽ áp dụng chuẩn nghèo đa chiều mới theo quy định tại Nghị định 07/2021/NĐ-CP...

22 liên quan

Ba tiêu chí đo lường nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025

Ba tiêu chí đo lường nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025

Từ ngày 15-3, Nghị định 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 bắt...

22 liên quan

Chính sách mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 3/2021

Chính sách mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 3/2021

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục; chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025;...

22 liên quan

Quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025

Quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025

Theo quy định mới về chuẩn hộ nghèo ở khu vực nông thôn, hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người hằng...

22 liên quan

Quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025

Quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025

Nghị định 07/2021/NĐ-CP ban hành ngày 27/01/2021 quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025 sẽ có...

22 liên quan

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 3/2021

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 3/2021

Những điểm đáng chú ý về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới; chuẩn nghèo đa chiều giai...

22 liên quan

Chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 được quy định như thế nào?

Bạn đọc Bùi Hữu Hòa ở xã Nậm Giải, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết chuẩn nghèo...

22 liên quan