Đà Nẵng: Nhiều sai phạm tại khu đất 7.000m² ở Khu Công nghiệp Hòa Khánh

Đà Nẵng: Nhiều sai phạm tại khu đất 7.000m² ở Khu Công nghiệp Hòa Khánh

Ngày 2-3, Thanh tra TP Đà Nẵng cho biết, vừa công bố kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp...

11 liên quan

Sai phạm tại BQL Khu công nghệ cao và các Khu công nghệ Đà Nẵng

Sai phạm tại BQL Khu công nghệ cao và các Khu công nghệ Đà Nẵng

Thanh tra chỉ ra một số thiếu sót trong công tác quản lý việc giao đất, quản lý sử dụng đất, thu tiền sử...

11 liên quan

Truy thu tiền sử dụng khu đất hơn 7.000m2 tại KCN Hòa Khánh

Truy thu tiền sử dụng khu đất hơn 7.000m2 tại KCN Hòa Khánh

Qua thanh tra nhận thấy còn một số thiếu sót trong việc giao đất, quản lý sử dụng đất... tại khu đất hơn...

11 liên quan

Đề nghị truy thu tiền thuê 7.000m2 đất tại Khu Công nghiệp Hòa Khánh Đà Nẵng

Đề nghị truy thu tiền thuê 7.000m2 đất tại Khu Công nghiệp Hòa Khánh Đà Nẵng

Đà Nẵng vừa có kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về công tác quản lý, sử dụng đất,...

11 liên quan

Khu công nghiệp ở Đà Nẵng có thiếu sót trong quản lý đất đai

Khu công nghiệp ở Đà Nẵng có thiếu sót trong quản lý đất đai

Theo Thanh tra TP Đà Nẵng, Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng có thiếu sót trong...

11 liên quan

Hàng loạt sai phạm đất đai tại BQL Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng

Hàng loạt sai phạm đất đai tại BQL Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng

Thanh tra thành phố Đà Nẵng vừa công bố kết luận thanh tra về sai phạm trong quản lý đất đai tại BQL Khu...

11 liên quan