ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI THẢO LUẬN Ở HỘI TRƯỜNG VỀ CÔNG TÁC NHIỆM KỲ KHÓA XIV CỦA QUỐC HỘI

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI THẢO LUẬN Ở HỘI TRƯỜNG VỀ CÔNG TÁC NHIỆM KỲ KHÓA XIV CỦA QUỐC HỘI

Sáng ngày 26/03, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc...

75 liên quan

HÌNH ẢNH CÁC ĐOÀN ĐBQH CHỤP ẢNH LƯU NIỆM VỚI LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC SÁNG 26/3, KỲ HỌP THỨ 11, QUỐC HỘI KHÓA XIV

HÌNH ẢNH CÁC ĐOÀN ĐBQH CHỤP ẢNH LƯU NIỆM VỚI LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC SÁNG 26/3, KỲ HỌP THỨ 11, QUỐC HỘI KHÓA XIV

Sáng ngày 26/03, thực hiện chương trình Kỳ họp thứ 11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Dự thảo Báo cáo...

75 liên quan

Ngăn 'tham nhũng chính sách' trong xây dựng luật

Ngăn 'tham nhũng chính sách' trong xây dựng luật

75 liên quan

Chuyển giao nhân sự

Chuyển giao nhân sự

Kỳ họp thứ 11, Quốc hội sẽ có 7 ngày làm công tác nhân sự. Quốc hội sẽ kiện toàn 25 chức danh lãnh đạo Nhà...

75 liên quan

Đại biểu Quốc hội tự hào về thành tựu của Quốc hội khóa XIV

Đại biểu Quốc hội tự hào về thành tựu của Quốc hội khóa XIV

Thảo luận tại hội trường sáng (26/3), nhiều đại biểu bày tỏ sự đồng tình và thể hiện niềm tự hào là đại...

75 liên quan

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thủy (Bắc Kạn): Cần tăng cường giám sát lĩnh vực tư pháp

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thủy (Bắc Kạn): Cần tăng cường giám sát lĩnh vực tư pháp

Ngày 26/3, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội và...

75 liên quan

Bên lề Quốc hội: Minh bạch trong giám sát, loại bỏ tham nhũng chính sách

Bên lề Quốc hội: Minh bạch trong giám sát, loại bỏ tham nhũng chính sách

Minh bạch trong giám sát, loại bỏ tham nhũng chính sách là nội dung được các đại biểu quan tâm tại phiên...

75 liên quan

Quốc hội đã thể hiện rất rõ tính dân chủ qua những đổi mới trong hoạt động bầu cử, giám sát, xây dựng pháp luật

Quốc hội đã thể hiện rất rõ tính dân chủ qua những đổi mới trong hoạt động bầu cử, giám sát, xây dựng pháp luật

Sáng nay 26-3, Quốc hội bắt đầu thảo luận tại hội trường về dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của...

75 liên quan

Đại biểu thảo luận về hoạt động của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV

Đại biểu thảo luận về hoạt động của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV

Ngày 26/3, Quốc hội dành cả ngày thảo luận ở hội trường về dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của...

75 liên quan

Quốc hội xây dựng thể chế phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và phục vụ Nhân dân

Quốc hội xây dựng thể chế phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và phục vụ Nhân dân

Ngày 26/3, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội và...

75 liên quan

Quốc hội đã góp phần tạo nên khối thống nhất cao độ giữa Đảng - Nhà nước và Nhân dân

Quốc hội đã góp phần tạo nên khối thống nhất cao độ giữa Đảng - Nhà nước và Nhân dân

Ngày 26/3, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội và...

75 liên quan

ĐB Quốc hội nêu ba 'khuyết tật' của văn bản pháp luật từ sự thiếu liêm chính

ĐB Quốc hội nêu ba 'khuyết tật' của văn bản pháp luật từ sự thiếu liêm chính

Sáng nay (26/3), Quốc hội tiến hành phiên thảo luận hội trường về dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa...

75 liên quan

Quốc hội luôn quán triệt tư tưởng lấy dân làm gốc, lắng nghe và phục vụ Nhân dân

Quốc hội luôn quán triệt tư tưởng lấy dân làm gốc, lắng nghe và phục vụ Nhân dân

Sáng nay 26/3. Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội...

75 liên quan

Các ĐBQH thảo luận ở hội trường về dự thảo Báo cáo công tác của Quốc hội nhiệm kỳ Khóa XIV

Các ĐBQH thảo luận ở hội trường về dự thảo Báo cáo công tác của Quốc hội nhiệm kỳ Khóa XIV

Hôm nay (26.3), Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ...

75 liên quan

MỘT SỐ HÌNH ẢNH PHIÊN HỌP TỔ 11 CHIỀU 25/3, KỲ HỌP THỨ 11, QUỐC HỘI KHÓA XIV

MỘT SỐ HÌNH ẢNH PHIÊN HỌP TỔ 11 CHIỀU 25/3, KỲ HỌP THỨ 11, QUỐC HỘI KHÓA XIV

Chiều ngày 25/03, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự...

75 liên quan

CỬ TRI TPHCM HƯỚNG VỀ KỲ HỌP THỨ 11 QUỐC HỘI KHÓA XIV

CỬ TRI TPHCM HƯỚNG VỀ KỲ HỌP THỨ 11 QUỐC HỘI KHÓA XIV

Kỳ họp thứ 11 là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV. Trọng tâm của kỳ họp là tổng kết công tác nhiệm kỳ...

75 liên quan

Thảo luận Báo cáo công tác Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và các ủy ban của Quốc hội

Thảo luận Báo cáo công tác Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và các ủy ban của Quốc hội

Hôm nay (26/3), Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ...

75 liên quan

THẢO LUẬN TỔ 11 VỀ MỘT SỐ DỰ THẢO BÁO CÁO CÔNG TÁC NHIỆM KỲ KHÓA XIV

THẢO LUẬN TỔ 11 VỀ MỘT SỐ DỰ THẢO BÁO CÁO CÔNG TÁC NHIỆM KỲ KHÓA XIV

Chiều 25/03, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự thảo Báo...

75 liên quan

HÌNH ẢNH PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC TÒNG THỊ PHÓNG DỰ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NHIỆM KỲ KHÓA XIV ỦY BAN ĐỐI NGOẠI CỦA QUỐC HỘI
HÌNH ẢNH PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC TÒNG THỊ PHÓNG DỰ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NHIỆM KỲ KHÓA XIV ỦY BAN ĐỐI NGOẠI CỦA QUỐC HỘI - Ảnh 1
HÌNH ẢNH PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC TÒNG THỊ PHÓNG DỰ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NHIỆM KỲ KHÓA XIV ỦY BAN ĐỐI NGOẠI CỦA QUỐC HỘI - Ảnh 2
HÌNH ẢNH PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC TÒNG THỊ PHÓNG DỰ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NHIỆM KỲ KHÓA XIV ỦY BAN ĐỐI NGOẠI CỦA QUỐC HỘI - Ảnh 3

HÌNH ẢNH PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC TÒNG THỊ PHÓNG DỰ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NHIỆM KỲ KHÓA XIV ỦY BAN ĐỐI NGOẠI CỦA QUỐC HỘI

Cuối giờ chiều ngày 25/3/2021, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội tổ chức Hội nghị tổng kết...

75 liên quan

Thông tin kỳ họp quốc hội

Thông tin kỳ họp quốc hội

75 liên quan

Đại biểu thảo luận về hoạt động của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV

Đại biểu thảo luận về hoạt động của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV

Hôm nay (26/3), Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội;...

75 liên quan

Sáng nay (25/3), Quốc hội nghe nhiều báo cáo quan trọng

Sáng nay (25/3), Quốc hội nghe nhiều báo cáo quan trọng

Trong khuôn khổ chương trình làm việc của kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, sáng nay, các đại biểu Quốc hội...

75 liên quan

Quốc hội đã kịp thời giải quyết những vấn đề 'nóng', đáp ứng yêu cầu của Nhân dân

Quốc hội đã kịp thời giải quyết những vấn đề 'nóng', đáp ứng yêu cầu của Nhân dân

Sáng 24/3, trong phiên khai mạc, báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn...

75 liên quan

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các ĐBQH vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các ĐBQH vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 1
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các ĐBQH vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 2
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các ĐBQH vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 3

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các ĐBQH vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 24/3 tại Hà Nội, trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà...

75 liên quan

Quốc hội sẽ bầu đương kim Thủ tướng làm Chủ tịch nước

Quốc hội sẽ bầu đương kim Thủ tướng làm Chủ tịch nước

Sáng 23/3, tại cuộc họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Tổng thư ký Quốc hội...

75 liên quan

Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV: Dành 7 ngày làm công tác nhân sự

Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV: Dành 7 ngày làm công tác nhân sự

Hôm nay (24/3) kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV chính thức khai mạc. Quốc hội sẽ dành khoảng 7 ngày để xem...

75 liên quan

Chuẩn bị Lễ tuyên thệ của tân Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội

Chuẩn bị Lễ tuyên thệ của tân Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội

Kết quả bầu Chủ tịch Quốc hội mới dự kiến công bố ngày 31/3. Ngày 2/4, tân Chủ tịch nước ra mắt. Đến ngày...

75 liên quan

Hoạt động của Quốc hội luôn xuất phát từ ý chí, nguyện vọng của nhân dân, lợi ích quốc gia, dân tộc

Hoạt động của Quốc hội luôn xuất phát từ ý chí, nguyện vọng của nhân dân, lợi ích quốc gia, dân tộc

Phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) vừa khai mạc sáng nay, 15-3, dưới sự chủ trì của...

75 liên quan

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội

Hỏi: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội là gì?

75 liên quan

Những quyền cơ bản của đại biểu Quốc hội

Những quyền cơ bản của đại biểu Quốc hội

Hỏi: Vị trí, vai trò của đại biểu Quốc hội được quy định như thế nào? Đại biểu Quốc hội có quyền hạn cơ bản...

75 liên quan

Trách nhiệm, quyền miễn trừ đối với đại biểu, cơ cấu tổ chức của Quốc hội được quy định như thế nào?

Nhất trí với đề nghị 184 đơn vị bầu cử trong cả nước Vị trí, vai trò, quyền của đại biểu Quốc hội Quốc hội...

75 liên quan

Đại biểu Quốc hội có những quyền cơ bản nào?

Đại biểu Quốc hội có những quyền cơ bản nào?

Câu hỏi: Đại biểu Quốc hội có những quyền cơ bản nào?

75 liên quan

Vị trí, vai trò của đại biểu Quốc hội được quy định như thế nào?

Vị trí, vai trò của đại biểu Quốc hội được quy định như thế nào?

Câu hỏi: Vị trí, vai trò của đại biểu Quốc hội được quy định như thế nào?

75 liên quan

Nhiệm kỳ của Quốc hội được quy định như thế nào?

Nhiệm kỳ của Quốc hội được quy định như thế nào?

Câu hỏi: Nhiệm kỳ của Quốc hội được quy định như thế nào?

75 liên quan

Cơ cấu tổ chức của Quốc hội được quy định như thế nào?

Cơ cấu tổ chức của Quốc hội được quy định như thế nào?

Câu hỏi: Cơ cấu tổ chức của Quốc hội được quy định như thế nào?

75 liên quan

Quốc hội có những chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn gì?

Quốc hội có những chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn gì?

Câu hỏi: Quốc hội có những chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn gì?

75 liên quan