Bàn giao danh sách 224 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND TPHCM sang Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM

Bàn giao danh sách 224 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND TPHCM sang Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM

Ủy ban Bầu cử TPHCM và Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã ký biên bản bàn giao hồ sơ ứng cử để Ủy ban MTTQ Việt...

18 liên quan

Đã có 4 người ở TPHCM tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Đã có 4 người ở TPHCM tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Đại diện Ủy ban Bầu cử TPHCM cho biết đến hết ngày 8/3, thành phố đã tiếp nhận 4 hồ sơ tự ứng cử ĐBQH khóa XV.

18 liên quan

TPHCM đã có 2 người cùng tự ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM

TPHCM đã có 2 người cùng tự ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM

Tính đến ngày 8-3, Ủy ban bầu cử TPHCM đã tiếp nhận 4 hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XV và 4 hồ sơ ứng cử ĐB HĐND...

18 liên quan

TP Hồ Chí Minh công tác chuẩn bị bầu cử chu đáo

TP Hồ Chí Minh công tác chuẩn bị bầu cử chu đáo

Do TP Hồ Chí Minh không tổ chức Hội đồng Nhân dân (HĐND) ở quận, phường, cử tri sẽ bỏ phiếu bầu ĐB HĐND TP...

18 liên quan

TPHCM khẩn trương chuẩn bị công tác bầu cử

TPHCM khẩn trương chuẩn bị công tác bầu cử

Năm nay, bắt đầu thực hiện chính quyền đô thị, TPHCM không tổ chức HĐND ở quận, phường. Do đó, cùng với bầu...

18 liên quan

Chuẩn bị chu đáo để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, đúng pháp luật

Chuẩn bị chu đáo để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, đúng pháp luật

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cũng yêu cầu các tiểu ban và Ủy ban Bầu cử cấp huyện tăng cường...

18 liên quan

TP Hồ Chí Minh: Chuẩn bị tốt hội nghị cử tri nơi cư trú

TP Hồ Chí Minh: Chuẩn bị tốt hội nghị cử tri nơi cư trú

Các đơn vị cần chuẩn bị tốt hội nghị cử tri nơi cư trú; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trước,...

18 liên quan

TP HCM: Công tác chuẩn bị bầu cử đảm bảo tiến độ, nội dung công việc

TP HCM: Công tác chuẩn bị bầu cử đảm bảo tiến độ, nội dung công việc

Đó là thông tin được công bố tại Phiên họp thứ 3 của Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND Thành...

18 liên quan

Công tác bầu cử tại TP.HCM: Đảm bảo tiến độ đề ra

Công tác bầu cử tại TP.HCM: Đảm bảo tiến độ đề ra

Chủ tịch HĐND TP.HCM yêu cầu phải đảm bảo công tác giải quyết khiếu nại, kiến nghị của cử tri về những sai...

18 liên quan

Công tác bầu cử tại TP.HCM: Đảm bảo tiến độ đề ra

Công tác bầu cử tại TP.HCM: Đảm bảo tiến độ đề ra

Chủ tịch HĐND TP.HCM yêu cầu phải đảm bảo công tác giải quyết khiếu nại, kiến nghị của cử tri về những sai...

18 liên quan

Đã có người nộp hồ sơ tự ứng cử ĐBQH, HĐND TP.HCM

Đã có người nộp hồ sơ tự ứng cử ĐBQH, HĐND TP.HCM

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho biết, hiện ở cấp thành phố đã có người nộp hồ sơ tự ứng cử ĐBQH...

18 liên quan