Tái khởi động du lịch nội địa trong bối cảnh phòng chống dịch COVID-19

Tái khởi động du lịch nội địa trong bối cảnh phòng chống dịch COVID-19

Sau thời gian 'ngủ đông' do đại dịch COVID-19, du lịch nội địa đang khởi động lại với những sản phẩm mới...

22 liên quan

Tiền Giang tập trung cải cách hành chính

Tiền Giang tập trung cải cách hành chính

* Đà Nẵng tạo nhiều sản phẩm du lịch mới

22 liên quan

Thí điểm chương trình Đà Nẵng về đêm nhằm sớm khôi phục hoạt động du lịch

Thí điểm chương trình Đà Nẵng về đêm nhằm sớm khôi phục hoạt động du lịch

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức thí điểm chương trình Đà Nẵng về đêm (Danang by...

22 liên quan

Đà Nẵng: Thí điểm các chương trình du lịch, dịch vụ về đêm

Đà Nẵng: Thí điểm các chương trình du lịch, dịch vụ về đêm

Việc thí điểm chương trình Đà Nẵng về đêm nhằm sớm khôi phục các hoạt động du lịch, dịch vụ, thực hiện mục...

22 liên quan

Danang By Night kích hoạt kinh tế đêm Đà Nẵng

Danang By Night kích hoạt kinh tế đêm Đà Nẵng

Danang By Night là chương trình nhằm sớm khôi phục các hoạt động du lịch, dịch vụ, thực hiện mục tiêu kép...

22 liên quan

Đà Nẵng sẽ thí điểm Danang By Night để kích cầu khôi phục du lịch

Đà Nẵng sẽ thí điểm Danang By Night để kích cầu khôi phục du lịch

Ngày 3/3, UBND TP Đà Nẵng cho biết vừa ban hành Kế hoạch về việc tổ chức thí điểm chương trình 'Đà Nẵng về...

22 liên quan