Tăng lương tối thiểu vùng - vấn đề là nguồn lực

Tăng lương tối thiểu vùng - vấn đề là nguồn lực

Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, các quy định pháp luật hiện hành không ấn định thời điểm điều...

35 liên quan

Bộ LĐ-TB&XH đề xuất không tăng lương tối thiểu vùng năm 2021

Bộ LĐ-TB&XH đề xuất không tăng lương tối thiểu vùng năm 2021

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) cho rằng không điều chỉnh lương tối thiểu năm 2021 là phù hợp,...

35 liên quan

Không tăng lương tối thiểu năm 2021 để duy trì việc làm cho lao động

Không tăng lương tối thiểu năm 2021 để duy trì việc làm cho lao động

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho rằng không điều chỉnh lương tối thiểu năm 2021 là phù hợp, tạo điều...

35 liên quan

Lấy ý kiến điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2021

Lấy ý kiến điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2021

Bộ LĐ-TB&XH vừa có công văn lấy ý kiến góp ý dự thảo báo cáo Chính phủ về lương tối thiểu vùng năm 2021,...

35 liên quan

Thay đổi thời điểm tăng lương tối thiểu vùng sẽ gây 'xáo trộn' hoạt động doanh nghiệp?

Thay đổi thời điểm tăng lương tối thiểu vùng sẽ gây 'xáo trộn' hoạt động doanh nghiệp?

Trong trường hợp nếu có yếu tố biến động cần phải điều chỉnh lùi thời điểm của 1 năm nào đó, Hội đồng Tiền...

35 liên quan

Thất nghiệp tăng cao nhất 10 năm qua, bác đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2021

Thất nghiệp tăng cao nhất 10 năm qua, bác đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2021

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa lấy ý kiến góp ý dự thảo báo cáo Chính phủ về lương tối...

35 liên quan

Đề xuất chưa tăng lương tối thiểu vùng năm 2021

Đề xuất chưa tăng lương tối thiểu vùng năm 2021

Trước ý kiến đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1-7-2021, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có...

35 liên quan

Đề xuất không tăng lương tối thiểu vùng năm 2021

Đề xuất không tăng lương tối thiểu vùng năm 2021

Trong dự thảo trình Chính phủ, Bộ LĐTB&XH cho biết nếu tiếp tục giữ mức lương tối thiểu vùng như hiện nay...

35 liên quan

Không tăng lương tối thiểu năm 2021 là phù hợp?

Không tăng lương tối thiểu năm 2021 là phù hợp?

Việc không điều chỉnh lương tối thiểu năm 2021 là phù hợp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi, người...

35 liên quan

Bộ LĐ-TB-XH đề nghị không tăng lương tối thiểu vùng năm 2021

Bộ LĐ-TB-XH đề nghị không tăng lương tối thiểu vùng năm 2021

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) đề nghị không tăng lương tối thiểu vùng vào vào tháng...

35 liên quan

Bộ LĐ-TB&XH bác đề xuất tăng lương tối thiểu vùng

Bộ LĐ-TB&XH bác đề xuất tăng lương tối thiểu vùng

Bộ LĐ-TB&XH tiếp tục bác đề xuất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tăng lương tối thiểu vùng năm 2021...

35 liên quan