Dự thảo biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú

Dự thảo biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú

Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú.

20 liên quan

Dự thảo quy định chi tiết Luật Cư trú

Dự thảo quy định chi tiết Luật Cư trú

Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định quy...

20 liên quan

Hồ sơ cư trú phải được quản lý tập trung, thống nhất

Hồ sơ cư trú phải được quản lý tập trung, thống nhất

Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định về công tác tàng thư hồ sơ cư trú; trong đó quy định cụ thể về...

20 liên quan

Dự thảo mới về hình thức đăng ký thường trú, tạm trú qua dịch vụ công

Dự thảo mới về hình thức đăng ký thường trú, tạm trú qua dịch vụ công

Theo Dự thảo Thông tư của Bộ Công an về quy trình đăng ký cư trú, bên cạnh việc tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận...

20 liên quan

Bộ Công an đề xuất công dân đăng ký cư trú qua cổng dịch vụ công trực tuyến

Bộ Công an đề xuất công dân đăng ký cư trú qua cổng dịch vụ công trực tuyến

Mới đây, Bộ Công an đã hoàn thành 4 dự thảo thông tư liên quan lĩnh vực cư trú để lấy ý kiến đóng góp của...

20 liên quan

Đề xuất đăng ký thường trú, tạm trú qua mạng

Đề xuất đăng ký thường trú, tạm trú qua mạng

20 liên quan

Sắp ngồi nhà đăng ký thường trú, tạm trú qua mạng

Sắp ngồi nhà đăng ký thường trú, tạm trú qua mạng

Dự thảo của Bộ Công an đưa phương án bổ sung hình thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký cư trú từ cổng dịch vụ công.

20 liên quan

Bộ Công an đề xuất đăng ký thường trú, tạm trú qua mạng

Bộ Công an đề xuất đăng ký thường trú, tạm trú qua mạng

Bộ Công an đã đề xuất thêm một hình thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú, tạm trú là đăng ký qua cổng...

20 liên quan

Bộ Công an đề xuất công dân đăng ký cư trú qua mạng

Bộ Công an đề xuất công dân đăng ký cư trú qua mạng

Trong bản dự thảo quy định về quy trình đăng ký cư trú, Bộ Công an đề xuất tiếp nhận hồ sơ đăng ký tạm trú,...

20 liên quan

Bộ Công an lấy ý kiến góp ý đối với 4 dự thảo Thông tư liên quan lĩnh vực cư trú

Bộ Công an lấy ý kiến góp ý đối với 4 dự thảo Thông tư liên quan lĩnh vực cư trú

Bộ Công an đã hoàn thành 4 dự thảo Thông tư liên quan lĩnh vực cư trú để lấy ý kiến đóng góp của các cơ...

20 liên quan

Cụ thể các trường hợp tạm thời chưa được giải quyết thủ tục thay đổi nơi cư trú

Cụ thể các trường hợp tạm thời chưa được giải quyết thủ tục thay đổi nơi cư trú

Địa điểm, khu vực được cơ quan, người có thẩm quyền công bố đang bị cách ly vì lý do phòng, chống dịch...

20 liên quan

Từ 1/7/2021, người dân khi bán nhà sẽ bị xóa đăng ký thường trú

Từ 1/7/2021, người dân khi bán nhà sẽ bị xóa đăng ký thường trú

Từ 1/7/2021, khi Luật Cư trú mới có hiệu lực, người dân khi bán nhà sẽ bị xóa đăng ký thường trú (xóa hộ...

20 liên quan