Tăng cường hợp tác Việt Nam - Niu Di-lân

Ngày 10-3, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã hội đàm trực tuyến với Bộ trưởng Ngoại...

13 liên quan

Việt Nam – New Zealand đẩy nhanh xây dựng chương trình hành động Đối tác Chiến lược

Việt Nam – New Zealand đẩy nhanh xây dựng chương trình hành động Đối tác Chiến lược

Đây là nội dung được Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có buổi hội đàm trực tuyến với Bộ trưởng Ngoại...

13 liên quan

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hội đàm trực tuyến với Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hội đàm trực tuyến với Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand

Ngày 10/3, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có buổi hội đàm...

13 liên quan

Hoạt động đối ngoại

Ngày 5-3, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao PHẠM BÌNH MINH hội đàm trực tuyến với Bộ trưởng Ngoại giao...

13 liên quan

Tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Venezuela

Tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Venezuela

Ngày 5-3, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã hội đàm trực tuyến...

13 liên quan

Tăng cường quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Venezuela

Tăng cường quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Venezuela

Ngày 5/3, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã hội đàm trực tuyến với Bộ trưởng Ngoại giao...

13 liên quan

Tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Venezuela

Tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Venezuela

Việt Nam ủng hộ các nỗ lực của Chính phủ hợp hiến ở Venezuela trong việc thúc đẩy đối thoại chính trị trên...

13 liên quan