Khi nào Ủy ban bầu cử kết thúc nhiệm vụ?

Khi nào Ủy ban bầu cử kết thúc nhiệm vụ?

Ban đọc hỏi: Khi nào Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử kết thúc nhiệm vụ?

38 liên quan

Các tổ chức phụ trách bầu cử sẽ sử dụng con dấu như thế nào?

Các tổ chức phụ trách bầu cử sẽ sử dụng con dấu như thế nào?

Bạn đọc hỏi: Các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương được sử dụng con dấu như thế nào?

38 liên quan

Sự khác biệt về bầu cử nhiệm kỳ mới ở Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM

Sự khác biệt về bầu cử nhiệm kỳ mới ở Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM

Do thực hiện mô hình mới, ba thành phố trực thuộc Trung ương là Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ...

38 liên quan

Những khác biệt trong bầu cử ở các địa phương thực hiện chính quyền đô thị

Những khác biệt trong bầu cử ở các địa phương thực hiện chính quyền đô thị

Khác với 60 tỉnh, thành phố trên cả nước, trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các...

38 liên quan

Hướng dẫn trang trí khu vực bổ phiếu bầu cử

Hướng dẫn trang trí khu vực bổ phiếu bầu cử

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được bắt đầu từ lúc 7 giờ...

38 liên quan

Sau khi kết thúc cuộc bầu cử, việc quản lý con dấu được thực hiện như thế nào?

Sau khi kết thúc cuộc bầu cử, việc quản lý con dấu được thực hiện như thế nào?

Câu hỏi: Sau khi kết thúc cuộc bầu cử, việc quản lý con dấu được thực hiện như thế nào?

38 liên quan

Công bố kết quả bầu cử, danh sách những người trúng cử vào thời điểm nào?

Công bố kết quả bầu cử, danh sách những người trúng cử vào thời điểm nào?

Câu hỏi: Việc công bố kết quả bầu cử, danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu...

38 liên quan

Nhiệm vụ và quyền hạn của ban bầu cử

Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ban bầu cử đại biểu Hội đồng...

38 liên quan

Triển khai thực hiện nghị quyết về quy định mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử

Triển khai thực hiện nghị quyết về quy định mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1025 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày...

38 liên quan

Phê duyệt kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng mức kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân...

38 liên quan

Phê duyệt kinh phí 1.500 tỷ đồng cho thực hiện công tác bầu cử

Phê duyệt kinh phí 1.500 tỷ đồng cho thực hiện công tác bầu cử

Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định về phê duyệt tổng mức kinh phí thực hiện công tác bầu cử đại...

38 liên quan

Phê duyệt kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp

Phê duyệt kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp

38 liên quan

Hà Nội chi 522 tỷ đồng ngân sách phục vụ bầu cử

Hà Nội chi 522 tỷ đồng ngân sách phục vụ bầu cử

Chiều 29/3, tại kỳ họp thứ 19 HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, 100% đại biểu có mặt biểu quyết thông qua...

38 liên quan

Nhất trí 3 nội dung chi có tính chất đặc thù phục vụ cuộc bầu cử

Nhất trí 3 nội dung chi có tính chất đặc thù phục vụ cuộc bầu cử

Chiều 29-3, tại kỳ họp thứ mười chín, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, với 92 đại biểu có mặt tán thành, HĐND...

38 liên quan

Hà Nội: Chi ngân sách 522 tỷ đồng hỗ trợ kinh phí phục vụ bầu cử

Hà Nội: Chi ngân sách 522 tỷ đồng hỗ trợ kinh phí phục vụ bầu cử

Tại Kỳ họp thứ 19 HĐND TP khóa XV chiều nay (29/3), với 100% đại biểu có mặt, chiếm 92,93% tổng số đại biểu...

38 liên quan

Quản lý chặt chẽ, chi tiêu kinh phí phục vụ bầu cử có hiệu quả

Theo Nghị quyết về quy định các mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp...

38 liên quan

Các tổ chức phụ trách bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp gồm những tổ chức nào?

Các tổ chức phụ trách bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp gồm những tổ chức nào?

Bạn đọc Lê Minh Thắng (Vĩnh Phúc) hỏi: Các tổ chức phụ trách bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu...

38 liên quan