Chân dung Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Lê Ngọc Quang

Chân dung Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Lê Ngọc Quang

Ngày 22/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định bổ nhiệm ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng,...

44 liên quan

Trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Ngọc Quang giữ chức Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

Trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Ngọc Quang giữ chức Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

Thủ tướng bày tỏ niềm tin vững chắc rằng, tới đây Đài Truyền hình Việt Nam sẽ vượt qua khó khăn trước mắt...

44 liên quan

Trao Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc VTV

Trao Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc VTV

44 liên quan

Đài Truyền hình Việt Nam phải có một chiến lược và tầm nhìn mới

Đài Truyền hình Việt Nam phải có một chiến lược và tầm nhìn mới

Thủ tướng Nguyên Xuân Phúc cho rằng, là đài truyền hình quốc gia, Đài truyền hình Việt Nam phải đóng vai...

44 liên quan

Trao quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc VTV cho ông Lê Ngọc Quang

Trao quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc VTV cho ông Lê Ngọc Quang

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) cho ông Lê...

44 liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc VTV

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc VTV

Sáng 23/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm ông Lê Ngọc Quang,...

44 liên quan

Ông Lê Ngọc Quang giữ chức Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

Ông Lê Ngọc Quang giữ chức Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định bổ nhiệm ông Lê Ngọc Quang, Phó Tổng giám đốc thường trực Đài truyền...

44 liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đài Truyền hình Việt Nam phải có chiến lược và tầm nhìn mới

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đài Truyền hình Việt Nam phải có chiến lược và tầm nhìn mới

Sáng nay, 23/3, trao quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) cho ông Lê Ngọc...

44 liên quan

Thủ tướng trao Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

Thủ tướng trao Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

Sáng 23/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm ông Lê Ngọc Quang,...

44 liên quan

Thủ tướng trao Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

Thủ tướng trao Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

Sáng 23/3/2021, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định bổ nhiệm ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên...

44 liên quan

VTV có tân Tổng Giám đốc thế hệ 7X

VTV có tân Tổng Giám đốc thế hệ 7X

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc...

44 liên quan

Ông Lê Ngọc Quang giữ chức Tổng Giám đốc VTV từ 1/4

Ông Lê Ngọc Quang giữ chức Tổng Giám đốc VTV từ 1/4

Ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Đài Truyền hình...

44 liên quan

Đài truyền hình Việt Nam có Tổng giám đốc mới

Đài truyền hình Việt Nam có Tổng giám đốc mới

Ngày 22/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định bổ nhiệm ông Lê Ngọc Quang - Ủy viên Trung ương Đảng,...

44 liên quan

Ông Lê Ngọc Quang giữ chức Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

Ông Lê Ngọc Quang giữ chức Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

Ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Đài Truyền hình Việt Nam,...

44 liên quan

Ông Lê Ngọc Quang giữ chức Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

Ông Lê Ngọc Quang giữ chức Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

Ông Lê Ngọc Quang sinh năm 1974, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Đài...

44 liên quan

Ông Lê Ngọc Quang được bổ nhiệm làm TGĐ Đài truyền hình Việt Nam

Ông Lê Ngọc Quang được bổ nhiệm làm TGĐ Đài truyền hình Việt Nam

Ông Lê Ngọc Quang - Phó Tổng giám đốc Thường trực Đài truyền hình Việt Nam vừa được bổ nhiệm giữ chức Tổng...

44 liên quan

Ông Lê Ngọc Quang làm Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

Ông Lê Ngọc Quang làm Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

Ông Lê Ngọc Quang, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Đài truyền hình Việt Nam được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám...

44 liên quan

Thủ tướng bổ nhiệm ông Lê Ngọc Quang giữ chức Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

Thủ tướng bổ nhiệm ông Lê Ngọc Quang giữ chức Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

Tại Quyết định 408/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư...

44 liên quan

Ông Lê Ngọc Quang được bổ nhiệm Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

Ông Lê Ngọc Quang được bổ nhiệm Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

Phó Tổng Giám đốc Thường trực Đài truyền hình Việt Nam Lê Ngọc Quang chính thức giữ chức Tổng Giám đốc Đài...

44 liên quan

Đồng chí Lê Ngọc Quang được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

Đồng chí Lê Ngọc Quang được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

Đồng chí Lê Ngọc Quang, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Đài truyền hình Việt Nam được bổ nhiệm giữ chức Tổng...

44 liên quan

Ông Lê Ngọc Quang được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc VTV

Ông Lê Ngọc Quang được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc VTV

Ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc thường trực Đài truyền hình...

44 liên quan

Ông Lê Ngọc Quang được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc VTV từ ngày 1/4

Ông Lê Ngọc Quang được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc VTV từ ngày 1/4

Ông Lê Ngọc Quang, Phó Tổng Giám đốc thường trực Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) được Thủ tướng bổ nhiệm giữ...

44 liên quan

Ông Lê Ngọc Quang làm Tổng GĐ Đài truyền hình Việt Nam

Ông Lê Ngọc Quang làm Tổng GĐ Đài truyền hình Việt Nam

Ông Lê Ngọc Quang, Phó Tổng Giám đốc thường trực Đài truyền hình Việt Nam, được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám...

44 liên quan

Ông Lê Ngọc Quang được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

Ông Lê Ngọc Quang được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

Ngày 22/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định bổ nhiệm ông Lê Ngọc Quang - Ủy viên Trung ương...

44 liên quan

Thủ tướng bổ nhiệm ông Lê Ngọc Quang làm Tổng giám đốc VTV

Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam Lê Ngọc Quang được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức...

44 liên quan

Ông Lê Ngọc Quang được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc VTV

Ông Lê Ngọc Quang được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc VTV

Ông Lê Ngọc Quang, Phó Tổng Giám đốc thường trực được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt...

44 liên quan

Ông Lê Ngọc Quang làm Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam

Ông Lê Ngọc Quang làm Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam

Ông Lê Ngọc Quang (47 tuổi, Phó tổng giám đốc Thường trực Đài truyền hình Việt Nam) vừa được bổ nhiệm giữ...

44 liên quan

Ông Lê Ngọc Quang làm Tổng giám đốc VTV

Ông Lê Ngọc Quang làm Tổng giám đốc VTV

Phó Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam Lê Ngọc Quang được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc...

44 liên quan

Thủ tướng bổ nhiệm Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

Thủ tướng bổ nhiệm Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

Thủ tướng vừa có quyết định bổ nhiệm ông Lê Ngọc Quang, Phó Tổng giám đốc thường trực Đài truyền hình Việt...

44 liên quan