Điều kiện, thủ tục đăng ký tạm trú

Điều kiện, thủ tục đăng ký tạm trú

Theo Luật Cư trú năm 2020, từ ngày 1/7 tới đây, điều kiện và thủ tục đăng ký tạm trú được quy định cụ thể...

28 liên quan

Điều kiện tách hộ từ ngày 1/7

Điều kiện tách hộ từ ngày 1/7

Theo Luật Cư trú năm 2020, từ ngày 1/7, thành viên hộ gia đình được tách hộ để đăng ký thường trú tại cùng...

28 liên quan

Thu hồi sổ hộ khẩu, công dân sẽ sử dụng mã số định danh cá nhân thực hiện các giao dịch

Thu hồi sổ hộ khẩu, công dân sẽ sử dụng mã số định danh cá nhân thực hiện các giao dịch

Vì sao phải thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký, khai báo về cư trú...

28 liên quan

Thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú từ ngày 1-7 khi công dân thay đổi thông tin…

Thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú từ ngày 1-7 khi công dân thay đổi thông tin…

Theo quy định của Luật Cư trú năm 2020, kể từ ngày 1-7 khi Luật có hiệu lực thi hành, sổ hộ khẩu, sổ tạm...

28 liên quan

2 điều kiện để người ở trọ đăng ký thường trú từ 1-7

Sau ngày 1-7 mà tôi muốn đăng ký thường trú thì cần điều kiện gì?

28 liên quan

Từ 1/7, thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi công dân thay đổi thông tin

Từ 1/7, thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi công dân thay đổi thông tin

Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký, khai báo về cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu,...

28 liên quan

Từ 1/7, ai bị thu hồi sổ hộ khẩu, chỗ nào không được đăng ký thường trú?

Từ 1/7, ai bị thu hồi sổ hộ khẩu, chỗ nào không được đăng ký thường trú?

Luật Cư trú năm 2020 sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7 tới đây có rất nhiều điểm mới so với quy định...

28 liên quan

Thay sổ hộ khẩu giấy bằng dữ liệu số: Dễ dàng quản lý, tiện lợi cho người dân

Thay sổ hộ khẩu giấy bằng dữ liệu số: Dễ dàng quản lý, tiện lợi cho người dân

Bộ Công an vừa giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật Cư trú năm 2020 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày...

28 liên quan

Từ 1/7, thông tin nào không cần phải khai báo khi làm giấy tờ?

Từ 1/7, thông tin nào không cần phải khai báo khi làm giấy tờ?

Từ ngày 1/7, các thông tin họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi thường trú và tạm trú, tình trạng hôn nhân,...

28 liên quan

Từ 1-7, thu hồi sổ hộ khẩu khi thay đổi thông tin

Từ 1-7, thu hồi sổ hộ khẩu khi thay đổi thông tin

Khi công dân thay đổi thông tin về cư trú thì cơ quan đăng ký cư trú sẽ thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú và...

28 liên quan

Người thuê nhà được đăng ký thường trú từ 1/7

Người thuê nhà được đăng ký thường trú từ 1/7

Từ ngày 1/7, người thuê nhà cũng được đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

28 liên quan

Từ 1/7, thu hồi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi công dân thay đổi thông tin

Từ 1/7, thu hồi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi công dân thay đổi thông tin

Theo Bộ Công an, từ 1/7/2021, khi công dân thực hiện thủ tục đăng ký, khai báo cư trú dẫn đến thay đổi...

28 liên quan

Thu hồi sổ hộ khẩu khi công dân thay đổi thông tin

Thu hồi sổ hộ khẩu khi công dân thay đổi thông tin

28 liên quan

Từ 1-7: Thu hồi sổ hộ khẩu khi công dân thay đổi thông tin

Từ 1-7: Thu hồi sổ hộ khẩu khi công dân thay đổi thông tin

Từ 1-7, cơ quan đăng ký cư trú sẽ thu hồi sổ hộ khẩu khi công dân có thay đổi thông tin về cư trú.

28 liên quan