Bỏ hộ khẩu giấy

Bỏ hộ khẩu giấy

Thời gian qua, ở khắp các địa phương trong cả nước, lực lượng công an đã không quản ngày đêm làm căn cước...

43 liên quan

Khi sổ hộ khẩu bị thu hồi, làm các thủ tục bằng cách nào?

Khi sổ hộ khẩu bị thu hồi, làm các thủ tục bằng cách nào?

Khi Cơ sở dữ liệu quốc gia hoàn chỉnh, công dân có thể thực hiện các thủ tục hộ tịch, hành chính bằng số...

43 liên quan

Từ 1/7 bỏ Sổ hộ khẩu, người dân chứng minh nơi thường trú bằng cách nào?

Từ 1/7 bỏ Sổ hộ khẩu, người dân chứng minh nơi thường trú bằng cách nào?

Từ 1/7, nếu người dân không sử dụng sổ hộ khẩu vẫn có thể khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu...

43 liên quan

Quản lý cư trú dựa trên mã số định danh

Quản lý cư trú dựa trên mã số định danh

43 liên quan

Mã số định danh cá nhân và những điều người dân cần biết

Mã số định danh cá nhân và những điều người dân cần biết

Mã số định danh cá nhân sẽ gắn liền với công dân từ khi sinh ra cho đến khi mất đi và có vai trò quan trọng...

43 liên quan

Lưu ý: Bỏ sổ hộ khẩu giấy, công dân xác định nhân thân như thế nào?

Lưu ý: Bỏ sổ hộ khẩu giấy, công dân xác định nhân thân như thế nào?

Sổ hộ khẩu thể hiện một số thông tin về nhân thân của công dân như tên tuổi, giới tính, mối quan hệ với chủ...

43 liên quan

Từ ngày 1-7 thu hồi sổ hộ khẩu khi công dân thay đổi thông tin

Từ ngày 1-7 thu hồi sổ hộ khẩu khi công dân thay đổi thông tin

Khi công dân thay đổi thông tin về cư trú thì cơ quan đăng ký cư trú sẽ thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú và...

43 liên quan

Từ 1-7: Thu hồi sổ hộ khẩu trong những trường hợp nào?

Từ 1-7: Thu hồi sổ hộ khẩu trong những trường hợp nào?

Theo Luật Cư trú 2020, kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành (1-7), công dân sẽ bị thu hồi sổ hộ khẩu...

43 liên quan

Nhiều thay đổi liên quan đến cư trú

Nhiều thay đổi liên quan đến cư trú

43 liên quan

Thu hồi sổ hộ khẩu giấy

Thu hồi sổ hộ khẩu giấy

Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú...

43 liên quan

Từ 1/7/2021, đăng ký thường trú, tạm trú có thể bị thu hồi Sổ hộ khẩu

Từ 1/7/2021, đăng ký thường trú, tạm trú có thể bị thu hồi Sổ hộ khẩu

Từ ngày 01/7/2021, lực của Luật Cư trú 2020 có hiệu lực. Theo đó, người dân tiến hành đăng ký cư trú có thể...

43 liên quan

Từ 1-7, trường hợp nào sẽ thu hồi sổ hộ khẩu?

Từ 1-7, trường hợp nào sẽ thu hồi sổ hộ khẩu?

Người được thu hồi sổ hộ khẩu sẽ không bị ảnh hưởng gì khi đi làm thủ tục hành chính bởi mọi thông tin cá...

43 liên quan

Từ 1-7, có còn sử dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú?

Từ 1-7, có còn sử dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú?

Từ 1-7, hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy...

43 liên quan

Từ 1/7/2021, đăng ký thường trú, tạm trú có thể bị thu hồi sổ hộ khẩu

Từ 1/7/2021, đăng ký thường trú, tạm trú có thể bị thu hồi sổ hộ khẩu

Ngày 1/7/2021 - ngày có hiệu lực của Luật Cư trú 2020, kể từ ngày này, người dân tiến hành đăng ký cư trú...

43 liên quan

Sẽ thu hồi sổ hộ khẩu khi người dân thay đổi thông tin

Sẽ thu hồi sổ hộ khẩu khi người dân thay đổi thông tin

Từ 1/7, khi người dân thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, cơ quan chức năng sẽ thu hồi sổ và cập nhật...

43 liên quan

Vợ, chồng ở hai nơi, khai sinh và nhập hộ khẩu cho con ra sao?

Vợ, chồng ở hai nơi, khai sinh và nhập hộ khẩu cho con ra sao?

Vợ, chồng có thể thỏa thuận nơi đăng ký thường trú cho con trong trường hợp vợ chồng không cùng nơi thường...

43 liên quan