Giảm áp lực vốn vay cho ngân hàng, doanh nghiệp

Giảm áp lực vốn vay cho ngân hàng, doanh nghiệp

Thông tư số 03/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh...

79 liên quan

Thông tư 03 tác động tích cực lên nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng

Thông tư 03 tác động tích cực lên nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng

Trong nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng, các mã VPB, BID và HDB có chi phí dự phòng luôn chiếm tỷ lệ cao sẽ đón...

79 liên quan

Cơ cấu lại các khoản nợ, hỗ trợ DN khó khăn phục hồi

Cơ cấu lại các khoản nợ, hỗ trợ DN khó khăn phục hồi

Theo Thông tư 03 mới công bố, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) bổ sung điều kiện để cho phép các tổ chức tín dụng,...

79 liên quan

Cơ cấu lại thời hạn trả nợ hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Cơ cấu lại thời hạn trả nợ hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 03/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số...

79 liên quan

Thông tư 03: Hành lang pháp lý quan trọng tiếp sức cho doanh nghiệp

Thông tư 03: Hành lang pháp lý quan trọng tiếp sức cho doanh nghiệp

Theo các chuyên gia, việc bổ sung quy định phân bổ trích lập dự phòng nợ xấu dần trong 3 năm sẽ giảm bớt...

79 liên quan

Có Thông tư 03, ngân hàng hưởng lợi đến đâu?

Có Thông tư 03, ngân hàng hưởng lợi đến đâu?

Từ cuối 2020, nhiều ngân hàng đã dừng mở rộng danh mục nợ được tái cơ cấu do những lo ngại về quy định thời...

79 liên quan

Quyết định mới từ Thống đốc, ngân hàng mừng thầm đón lợi nhuận nghìn tỷ

Quyết định mới từ Thống đốc, ngân hàng mừng thầm đón lợi nhuận nghìn tỷ

Các ngân hàng dồn dập báo lãi lớn trong quý I đầu năm mới. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những tín hiệu tích...

79 liên quan

Ngân hàng cơ cấu lại nợ cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Ngân hàng cơ cấu lại nợ cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Thông tư 03/2021/TT-NHNN của NHNN quy định về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí… nhằm hỗ...

79 liên quan

Cơ cấu nợ, tiếp sức doanh nghiệp phục hồi

Cơ cấu nợ, tiếp sức doanh nghiệp phục hồi

Theo thông tư mới của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ngân hàng sẽ tiếp tục đánh giá tình hình sản xuất - kinh...

79 liên quan

Quy định mới về nợ tái cơ cấu cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Quy định mới về nợ tái cơ cấu cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 03/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020...

79 liên quan

Ngân hàng phải trích lập dự phòng nợ cơ cấu lại trong 3 năm

Ngân hàng phải trích lập dự phòng nợ cơ cấu lại trong 3 năm

Quy định mới yêu cầu các ngân hàng phải trích lập dự phòng cụ thể với dư nợ tái cơ cấu do ảnh hưởng bởi...

79 liên quan

Nợ cơ cấu do dịch Covid-19, ngân hàng được giãn trích dự phòng trong 3 năm

Nợ cơ cấu do dịch Covid-19, ngân hàng được giãn trích dự phòng trong 3 năm

Đến cuối năm 2023, các ngân hàng phải hoàn thành việc trích lập dự phòng 100% đối với toàn bộ dư nợ đã cơ...

79 liên quan

Ngân hàng và doanh nghiệp 'ngóng' sửa đổi Thông tư 01 về cơ cấu lại nợ

Ngân hàng và doanh nghiệp 'ngóng' sửa đổi Thông tư 01 về cơ cấu lại nợ

Lãnh đạo các ngân hàng đều cho rằng việc sửa đổi Thông tư 01 sẽ giúp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc mà các tổ...

79 liên quan

Bao giờ mới sửa đổi Thông tư 01 hỗ trợ liên quan đến COVID-19?

Bao giờ mới sửa đổi Thông tư 01 hỗ trợ liên quan đến COVID-19?

Đến thời điểm này Thông tư 01 đã hết hiệu lực, nhiều ngân hàng thương mại loay hoay không biết nên dừng hay...

79 liên quan

Lo dịch chưa hết, ngân hàng muốn được khoanh nợ các khoản vay theo Thông tư 01

Lo dịch chưa hết, ngân hàng muốn được khoanh nợ các khoản vay theo Thông tư 01

Ngành ngân hàng rất cần được hỗ trợ để cùng doanh nghiệp vượt qua đại dịch Covid-19...

79 liên quan